fg
Volume

Typological and Morphometric Characteristics of the Glacial Cirques in Doamnei River Basin (Făgăraş Massif)

Abstract: The Doamnei River basin, situated on the southern slope of the Făgăraş Massif, is a proper field to study the glacial landforms, because it preserves the two types of glacial landscape identified by Emm. De Martonne even since 1907 for the Meridional Carpathians: the Făgăraş glacial landscape (typical alpine landscape) and the Borăscu glacial landscape. This paper intends to explain some theoretical and practical aspects regarding the correct definition and identification of glacial cirques, and to provide a glacial typology that includes morphological, genetic and topographic criteria. The paper also contains a geomorphologic map (the result of a more extensive analysis) of the glacial landforms in the Doamnei River basin (with 7 glacial complexes, isolated glacial cirques, glacio-nival cirques), the periglacial landforms and the Borăscu erosion surface.Bazinul Râului Doamnei, situat pe versantul sudic al Masivului Făgăraş, este un teren adecvat de lucru pentru studiul reliefului glaciar, deoarece cuprinde cele două tipuri distincte de peisaje glaciare identificate de Emm. De Martonne încă din 1907 în Carpaţii Meridionali: peisaj glaciar de tip Făgăraş (peisaj alpin tipic) şi peisaj glaciar de tip Borăscu. Lucrarea încearcă să lămurească unele aspecte teoretice şi practice legate de definirea corectă şi identificarea circurilor şi văilor glaciare, oferind o tipologie glaciară care include criterii morfologice, genetice şi topografice. De asemenea, lucrarea cuprinde şi o hartă geomorfologică (rezultat al unei analize mai ample) a reliefului glaciar din bazinul Râului Doamnei (cu cele 7 complexe glaciare, circuri glaciare izolate, circuri glacio-nivale), alături de formele periglaciare şi suprafaţa de nivelare Borăscu.