fg

Altele

Volum XXI |

Încrederea în mass-media locală și în informațiile pe care le împărtășesc în timpul pandemiei de Covid-19: exemplul Belgradului

Rezumat: Analiza literaturii interne și străine, în special cercetările empirice anterioare referitoare la pandemii (fără a include forțele naturii și procesele pe care le creează), indică ipoteza că oamenii sunt (direct sau indirect) vinovați pentru ele. Având în vedere că mass-media transmite informații legate de intensitatea răspândirii pandemiei, rata mortalității bolnavilor etc., a fost realizat un sondaj privind încrederea cetățenilor în mass-media locală și informațiile pe care le transmit pentru a afla cât de mult contribuie mass-media la intensitatea răspândirii efectelor negative ale pandemiei de Covid 19. Au fost definite patru ipoteze ca întrebări la care au fost solicitate răspunsuri ale respondenților: frecvența informației prin diferite tipuri de media; evaluarea măsurii în care diferitele tipuri de mass-media oferă posibilitatea informării obiective; existența unei mass-media libere, independente și imparțiale în Serbia și găsirea adevărului în mass-media. Cercetarea este de tip cantitativ, realizată pe un eșantion de 600 de respondenți din orașul Belgrad folosind metoda biroului, interviuri și prin chestionare electronice, în care întrebările din prima parte au vizat variabilele socio-demografice ale respondenților, în timp ce în partea a doua grupul de variabile dependente a fost operaționalizat prin enunțuri, care au fost evaluate pe o scară Likert. Au fost oferite mai multe subîntrebări în cadrul celor patru întrebări principale. Analiza statistică descriptivă (procente, medie aritmetică), testul T, analiza varianței cu un singur factor, abaterea standard, analiza regresiei multiple și coeficientul de corelație Pearson au fost utilizate pentru analiza datelor. Nivelul de semnificație statistică a fost stabilit la p<0,05, iar toate datele obținute au fost procesate în programul SPSS, versiunea 23.

Volum XX |

Educația online asigură o predare și evaluare eficientă a Geografiei? O perspectivă românească a elevilor de clasa a 5-a

Rezumat: Învăţământul online s-a dezvoltat mult ȋn timpul Pandemiei de Covid 19. Deşi existau resurse online de ȋnvăţare şi predare şi ȋnainte de anul 2020, acestea nu erau suficient testate sau folosite. In geografia modernă, elevii trebuie să ȋşi dezvolte competenţe, cunoştinţe, să fie motivaţi şi implicaţi ȋn cercetarea geografică. Obiectivele noastre sunt legate de ȋntrebarea de cercetare a acestui studiu şi anume cum percep elevii această nouă formă de evaluare, evaluarea online şi dacă au anumite preferinţe legate de instrumentele folosite ȋn evaluarea online (Google Forms şi Wordwall). Datele legate de percepţia elevilor faţă de aceste instrumente de evaluare online au fost colectate printr-un chestionar online, pe un eşantion de 85 de elevi din clasa a V-a (10, 11 ani). Metodele de analiză au fost word cloud analysis şi analiza statistică multivariată. Rezultatele obţinute au arătat că elevii sunt deschişi la evaluarea online prin noile metode. Mai mult, acest tip de evaluare le ofera o alternativă mai simplă pentru a ȋnvăţa, ȋnţelegând mai bine sau reţinând cu uşurinţă lecţia predată. Aspectul celor doua platforme interfaţă (exemplu interfaţă prietenoasă) şi modul de utilizare (uşor de folosit) reprezintă o variabilă importantă percepută de elevi, şi anume acestora le poate induce bucuria de a participa la o competiţie online. Există şi aspecte negative semnalate de ei, legate mai ales de ȋngrijorarea privind conexiunea la Internet şi timpul prea scurt. Evaluarea online rămâne o alternativă ȋn această perioadă. Utilitatea acestor instrumente nu este deloc de neglijat ȋn condiţiile ȋn care grupul ţintă continuă ȋnvăţământul online de mai bine de un an şi procesul de predare-ȋnvăţare trebuie să se adapteze actualului context

Volum XIX |

Strategii pentru limitare și diminuare a primului val al pandemiei de Covid-19. O abordare teritorială în țările din Europa Centrală și de Est

Rezumat: Lucrarea analizează situația din statele ECE cu privire la strategiile de limitare și diminuare a pandemiei, punând accent pe sistemele de sănătate și factorii de vulnerabilitate (valori mici ale indicelui de securitate globală a sănătății, sistemel de sănătate cu personal puțin, ponderi mari ale populației vulnerabile – persoane obeze, cu diabet sau cele care locuiesc în condiții precare). Pe măsură ce virusul SARS-COV-2 s-a răspândit în tot maimulte state, guvernele țărilor din ECE s-au grăbit să ia măsuri preventive pentru limitarea răspândirii, cu atât mai mult cu cât primele cazuri au fost importate din străinătate (în principal din Italia). Măsurile de sănătate publică luate în timpul epidemiei în primăvară au fost eficiente, în principal datorită reducerii semnificative a infectărilor datorită contactului și distanțării sociale, care a fost parțial voluntară, parțial impusă. Astfel, la începutul lunii martie, școlile au fost închise, persoanele care se întorceau din zonele cu răspândire comunitară a virusului au fost forțate să intre in carantină, urmate apoi de limitarea deplasărilor și măsuri de protecție individuale. În statele din ECE, restricțiile severe, atunci când au fost aplicate, au precedat curba infecțiilor. Au existat foarte puține diferențe în ceea ce privește conceperea și implementarea strategiilor de diminuare, care au puse în practică rapid, de unde și o rată suficient de mică a infectărilor care să nu pună o presiune mult prea mare pe sistemul de sănătate publică.

Volum XIX |

In Memoriam – viața și activitatea Profesorului Vasile Pleniceanu

Rezumat:
Volum XIX |

Un model de rețele și organizații de turism bazat pe comunitate (CBT): o perspectivă africană și nu numai

Rezumat: Rețelele de turism bazate pe comunitate (CBT-N) sunt importante atât la nivel local, cât și la nivel global. Cu toate acestea, puține studii sunt dedicate CBT-N. Această lucrare aduce o contribuție la această lipsă de cercetări și include un studiu asupra a două rețele/ asociații CBT-N pentru a valida rolul și serviciul lor în CBT. Cele două CBT-N-uri africane analizate în această lucrare arată necesitatea reală de parteneriate și colaborări cu diverse entități și serviciile multiple pe care CBT-N-ul le oferă pentru formare, finanțare, marketing, consolidarea capacităților și împuternicirile. Acest articol analizează literatura de specialitate și CBT-N-ul african ca studiu de caz și propune un model CBT-N. Modelul, deși nu se dorește a fi atotcuprinzător, încearcă să ilustreze varietatea posibilelor colaborări din cadrul CBT-N și gama largă de servicii și activități pe care diferitele entități, în primul rând CBT-N-ul în sine, le pot propune, valorifica și administra.