fg

Geografie umană şi economică

Volum XXI |

Migrația internațională și impactul acesteia asupra dinamicii spațiale a orașului Guercif (Maroc)

Rezumat: Lucrarea de față se bazează pe un studiu de teren, o metodă deseori folosită în cadrul științelor sociale, cu scopul de a determina impactul migrației internaționale asupra dinamicii spațiale a orașului Guercif. După o etapă de familiarizare cu situația din teren, a urmat o etapă calitativă în care am desfășurat interviuri cu diverși respondenți care ne-au permis să verificăm rezultatele preliminare și să le valorificăm apoi din punct de vedere cantitativ prin intermediul unui chestionar. Analiza răspunsurilor obținute în cadrul a 230 de chestionare valide indică o implicare puternică a migranților din orașul Guercif în speculațiile și dinamizarea pieței imobiliare datorită infuziei de capital.

Volum XXI |

Relația dintre migrația netă și incluziunea financiară în România

Rezumat: România a experimentat o tranziție demografică unică, ce a avut ca rezultat o depopulare considerabilă, în mare parte datorită unei rate mari de emigrare și o rată mică de imigrare. Cei care au plecat au fost in principal în vârstă de muncă. In același timp, rata de creștere a incluziunii financiare a stagnat în perioada 2011-2017. Această lucrare explorează relația dintre ratele de migrație pe grupede vârstă și ratele de incluziune financiară caracteristice grupelor de vârstă furnizate de către Findex. Aceste grupe de vârstă, care sunt într-o relație foarte strânsă cu migrația netă și incluziunea financiară, ilustrează impactul migrației asupra ratelor de incluziune financiară. Pentru grupele de vârstă 25-29, 35-39, 40-44 și 45-49 au fost stabilite cele mai mari corelații inverse între migrația netă și incluziunea financiară.

Volum XXI |

Dezvoltarea transportului public urban in Polonia în perioada 2004-2020 co-finanțat de către UE: caracteristici geografice și disparități

Rezumat: Lucrarea prezintă proiectele din domeniul transportului public urban, care au fost implementate în Polonia după integrarea în Uniunea Europeană, cu sprijinul financiar al Fondului European Regional pentru Dezvoltare, Fondul European pentru Coeziune și Mecanismul de Conectare a Europei. Aceste proiecte au fost clasificate ținând cont de tipul de activități și modul de transport, precum și distribuția lor teritorială la nivelul țării. Proiectele privind transportul public urban, finanțațe de către UE, au avut un impact considerabil asupra multor orașe mari și mici din Polonia în ultimi ani. Cu toate acestea, ele au fost raspândite foarte inegal la nivelul țării.

Volum XX |

Conectarea micilor piscicultori cu piețele de desfacere: dominația colectorilor în acvacultura din laguna Tam Giang, Vietnamul Central

Rezumat: Accesul la piață joacă un rol important în creșterea veniturilor micilor fermieri, dar piețele informale sunt tipice în țările în curs de dezvoltare. Comercianții și cumpărătorii predomină adesea pe piețele agricole. În acvacultura din Vietnam, colectorii sunt actori importanți și acționează ca un intermediar în legătura dintre fermieri și cumpărători. Această cercetare își propune să exploreze și să analizeze funcțiile și predominanța colectorilor în legătură cu micii piscicultori din laguna Tam Giang, centrul Vietnamului. Cercetarea calitativă este aplicată prin intermediul a 55 de interviuri semi-structurate care includ micii piscicultori, colectori, angrosiști, comercianți cu amănuntul, funcționari ai administrației publice locale, la care se adaugă informații secundare din date și rapoarte statistice. Rezultatele cercetării au arătat că legarea micilor piscicultori de piața de desfacere depinde de colectori, pentru că toate produsele din acvacultură ajung la colectori înainte de a fi distribuite următorilor cumpărători. Colectorii au întotdeauna strategii pentru a menține relația cu micii acvacultori și au întotdeauna un statut avantajos în lanțul valoric al acvaculturii. Colectorii sunt, de asemenea, considerați ca o barieră pentru micii fermieri în accesarea unor potențiale canale de comercializare. Tranzacțiile informale și încrederea sunt caracteristice în interacțiunea dintre colectori și micii producători.

Volum XX |

Cum reorganizează COVID-19 migrația temporară și circulară a forței de muncă: perspectiva Serbiei și a Macedoniei de Nord

Rezumat: Pandemia de Covid-19 a cauzat forței de muncă migrante din întreaga lume provocări numeroase și specifice. Acest studiu își propune să determine cum pandemia de Covid-19 și impactul ei social au influențat migranția temporară și circulară din Serbia și Macedonia de Nord. Au fost efectuate interviuri semi-structurate, detaliate, cu 50 de participanți, pentru a înțelege mai bine obiceiurile de migrație și problemele întâmpinate. Migrația circulară și temporară a forței de muncă din Serbia și Macedonia de Nord se producere preponderent către statele UE, state apropiate din punct de vedere geografic, cu care există conexiuni de transport, și cu care migranții au deja legături foarte bine stabilite. Rezultatele arată că după izbucnirea pandemiei, respondenții s-au confruntat cu încetarea contractelor de muncă, reducerea orelor de lucru și a veniturilor. Majoritatea respondenților s-au întors și doar câțiva și-au găsit de lucru oficial în țara de origine. Impactul Covid-19 asupra locurilor de muncă ale respondenților este determinat ținând cont de reședința temporară, tip de activitate, și sectorul de activitate. Pentru migranții temporari și circulari din Serbia și Macedonia de Nord care lucrau în sectoare esențiale din state UE, riscul de a fi afectați sever de impactul economic al pandemiei Covid-19 este mai mic. Rezultatele sugerează că schemele de migrație temporară și circulară ar trebui îmbunătățite după pandemie, astfel încât să devină sustenabile chiar și în perioadele cu schimbări bruște. În acest sens, soluțiile comune ar trebui să pună țină cont de nevoile pieței forței de muncă din statele emitente și receptoare, precum și de nevoile și drepturile migranților.