fg

GIS and Remote Sensing

Volum XVIII |

De câtă apă dispun păsările acvatice în Câmpia Banatului? Prima inventariere la scară regională a suprafețelor acvatice la o rezoluție spațială de 10 m utilizând imagini satelitare Sentinel-2

Rezumat: În Câmpia Banatului au fost consemnate peste jumătate din numărul de specii de păsări din România. Aici există unsprezece Situri de Protecție Avifaunistică (SPA) Natura 2000, în toate fiind prezente și specii de păsări acvatice. Suprafețele acvatice s-au restrâns foarte mult odată cu demararea lucrărilor hidrotehnice acum cca. 300 de ani iar în prezent intervenția antropică asociată cu perioadele secetoase tot mai frecvente continuă să amenințe suprafețele acvatice, de a căror existență depind numeroasele păsări acvatice. Pentru evaluarea suprafețelor acvatice, în lipsa unor hărți și date oficiale precise și actuale, s-a realizat prima cartare a suprafețelor ocupate de apă din Câmpia Banatului, la o rezoluție spațială de 10 m, pe baza imaginilor satelitare multispectrale Sentinel-2. Peisajul eterogen și fragmentat, cu o mare diversitate a unităților acvatice, ne-a determinat să utilizăm metoda de clasificare orientată – obiect, care a permis o abordare multi-scară. S-au utilizat atât benzile spectrale cât și indici normalizați de diferențiere a apei. S-au realizat două segmnentări ale imaginilor: prima a dus la obținerea unor obiecte ce au permis clasificarea unităților acvatice de mari dimensiuni iar cea de-a doua a avut ca rezultat generarea unor obiecte folosite penru detectarea suprafețelor acvatice mici. Clasificarea a avut o acuratețe generală foarte bună, de 96 %, cu un indice Kappa de 0.91. Setul nostru de date a fost comparat cu alte șase seturi de date ale suprafețelor acvatice la nivel global și european, observându-se o cartare mai precisă a corpurilor de apă de mici dimensiuni. Astfel, rezultatul acestui studiu reprezintă primul inventar a unităților acvatice permanente pentru Câmpia Banatului, la rezoluția de 10 m. Acesta poate fi utilizat ca suport pentru o mai bună gestiune a unităților acvatice în vederea elaborării unor strategii privind protecția păsărilor acvatice și al contracarării amenințărilor crescânde asupra habitatelor acestora.

Volum XVIII |

O nouă aplicație SIG a algoritmului ce folosește fuzzy logic pentru clasificarea terenurilor

Rezumat: Creșterea populației și carențele planificării urbane au dus la o extindere inadecvată a orașelor în centrul Iranului. Re-cunoașterea regiunii adecvate pentru dezvoltarea arealelor urbane este un pas important în planificarea. În studiul de față au fost studiați algoritmi de logică fuzzy (SAU, Și, Su-mă, Produs și Gamma) în SIG pentru a identifica terenuri valoroase pentru dezvoltarea rezidențială adecvată. Mai mult, au fost examinați factori efectivi ai dezvoltării terenuri-lor urbane (altitudine, pantă, aspect, geologie, utilizarea terenului, rețeaua de drenaj, drumurile principale și ocolitoa-re, distribuția zonelor urbane și rurale și faliile), folosind logica fuzzy, pentru a-i identifica pe cei mai importanți. Rezultatele au arătat că, luând în considerare prioritățile și constrângerile regionale, cel mai bun operator a fost Gam-ma, cu o putere de 0,9. Conform acestuia, 74% din totalul terenurilor sunt puțin și foarte puțin valoroase, iar suprafe-țele rămase (adică 26% din regiune) au fost clasificate de la cele valoroase la cele foarte valoroase. Măsurarea sensibili-tății straturilor utilizate în studiu a arătat că cele ce cuprind faliile și distribuția zonelor urbane și rurale au fost cele mai eficiente, respectiv cele mai puțin eficiente pentru recunoaș-terea regiunii (cu 25,83%, respectiv cu 3,29%).