fg
Volum XX |

Turismul în căsuțele din copaci: probleme și perspective viitoare

Rezumat: Turismul este un sector global major relevant pentru multe economii, cu toate acestea, se recunoaște, de asemenea, că turismul are diverse efecte negative sociale, culturale, economice și de mediu. Acesta este în special cazul turismului convențional/de masă. Diferite forme ale așa-numitului turism alternativ ar trebui să compenseze aceste impacturi negative și să promoveze o dezvoltare mai durabilă. Turismul în căsuțe din copaci (TT) se încadrează în aceste noi tendințe durabile și experiențiale. De asemenea, trebuie să recunoaștem nevoia crescândă de a oferi experiențe unice, specifice de călătorie și cazare de către operatorii de turism și hotelieri, pentru a fi competitivi cu ceilalți. Acest lucru, la rândul său, duce la o suprautilizare a termenului de durabil în situațiile care nu sunt deloc sustenabile. Cu toate acestea, deși TT este recunoscut pe scară largă de către operatorii de turism mondiali, literatura de specialitate și dezbaterile asociate pe acest subiect sunt aproape inexistente.
Prezentul articol se concentrează pe specificul, lacunele și provocările TT din perspectivă biologică, socială și de mediu. La final, sunt oferite cele mai bune recomandări – inclusiv modelul general al TT. Din cauza lipsei literaturii de specialitate pe acest subiect, a dezbaterilor și a statisticilor comparabile, lucrarea ar trebui considerată mai mult un început de dezbatere, decât o analiză cuprinzătoare.

Volum XX |

Educația online asigură o predare și evaluare eficientă a Geografiei? O perspectivă românească a elevilor de clasa a 5-a

Rezumat: Învăţământul online s-a dezvoltat mult ȋn timpul Pandemiei de Covid 19. Deşi existau resurse online de ȋnvăţare şi predare şi ȋnainte de anul 2020, acestea nu erau suficient testate sau folosite. In geografia modernă, elevii trebuie să ȋşi dezvolte competenţe, cunoştinţe, să fie motivaţi şi implicaţi ȋn cercetarea geografică. Obiectivele noastre sunt legate de ȋntrebarea de cercetare a acestui studiu şi anume cum percep elevii această nouă formă de evaluare, evaluarea online şi dacă au anumite preferinţe legate de instrumentele folosite ȋn evaluarea online (Google Forms şi Wordwall). Datele legate de percepţia elevilor faţă de aceste instrumente de evaluare online au fost colectate printr-un chestionar online, pe un eşantion de 85 de elevi din clasa a V-a (10, 11 ani). Metodele de analiză au fost word cloud analysis şi analiza statistică multivariată. Rezultatele obţinute au arătat că elevii sunt deschişi la evaluarea online prin noile metode. Mai mult, acest tip de evaluare le ofera o alternativă mai simplă pentru a ȋnvăţa, ȋnţelegând mai bine sau reţinând cu uşurinţă lecţia predată. Aspectul celor doua platforme interfaţă (exemplu interfaţă prietenoasă) şi modul de utilizare (uşor de folosit) reprezintă o variabilă importantă percepută de elevi, şi anume acestora le poate induce bucuria de a participa la o competiţie online. Există şi aspecte negative semnalate de ei, legate mai ales de ȋngrijorarea privind conexiunea la Internet şi timpul prea scurt. Evaluarea online rămâne o alternativă ȋn această perioadă. Utilitatea acestor instrumente nu este deloc de neglijat ȋn condiţiile ȋn care grupul ţintă continuă ȋnvăţământul online de mai bine de un an şi procesul de predare-ȋnvăţare trebuie să se adapteze actualului context

Volum XX |

Riscul dinamicii cursurilor râurilor în ariile tectonice. Studii de caz: Carpații de Curbură (România) și lanțul Maghrebian (Algeria)

Rezumat: Caracteristicile tectonice ale orogenului alpin permit evidențierea unor similitudini în geneza formelor de relief pe spații extinse. Lucrarea analizează rolul manifestărilor tectonice în două arii subsidente și tectonic pozitive. Tectonica de ansamblu impune formarea și evoluția rețelei hidrografice în raport cu structura majoră a reliefului; astfel, se formează: cursuri paralele/ longitudinale cu linia marilor înălțimi si cursuri transversale/subsecvente. Procesele sunt însoțite de antecedente si/sau epigeneze, frecvente în Carpații Orientali. Astfel, râul Bistrița este longitudinal fata de Munții Bistriței si Munții Stânișoara, dar și transversal în alte sectoare. În Algeria, Atlasul de nord-est, în special zona Zighoud Youcef (NE de Constantin), se caracterizează printr-o morfografie și morfometrie particulară a bazinelor hidrografice, care dezvăluie reorganizările rețelei fluviale prin caracteristicile lor transversale sau longitudinale în comparație cu structura și tectonica regiunii. În zonele cu captări iminente, eroziunea regresivă amplifică dinamica pantei și vulnerabilitatea proceselor de pantă.
Mișcările de înălțare și mișcările subsidente determină reorganizări ale rețelei hidrografice prin captări, alternanța proceselor de eroziune și acumulare și deci crearea unui anumit tipar fluvial. In depresiunea Întorsura Buzăului, profilul longitudinal al râului colector are o pantă foarte mică, favorizând procesele de meandrare și crearea ostrovelor. Ca urmare a riscului inundațiilor, s-au întreprins ample lucrări de amenajare a albiei minore. In arealul Zighoud Youcef, râul Oued Smendou indică, de asemenea, unele asemănări cu structura râului Buzău datorită zonelor de subsidență din bazinul geologic Mila-Constantine.

Volum XX |

Estimarea eroziunii solului exercitată de apă în sectorul inferior al Jiului și în Câmpia Băilești

Rezumat: Scopul principal al acestui articol este de a identifica zonele din Câmpia Băileștiului și sectorul inferior al luncii Jiului, predispuse la eroziunea solului în urma acțiunii exercitată de apa din precipitații, regiunea având un potențial agricol foarte ridicat. Evaluarea acestei forme de eroziune ne ajută să oferim soluții mai bune pentru a reduce cantitatea de sol pierdut. Pentru a măsura cantitatea de sol pierdută, am folosit, și adaptat , ecuația RUSLE. Valorile RUSLE pentru zona noastră de studiu au oscilat între 0 și 8.89 t-1/ha-1/yr-1. Cele mai expuse zone la eroziunea solului sunt localizate pe pantele abrupte din Nord-Estul arealului studiat, acolo unde factorul erozivității pluviale are cele mai mari valori, factorul erodabilității solului este de asemenea foarte mare, iar valorile factorului C sunt foarte ridicate.

Volum XX |

Analiza comparativă a rolului vegetației în controlarea efectelor potențiale ale benzinăriilor din zonele rezidențiale

Rezumat: În contextul activităților antropice din orașe cu potențiale efecte negative asupra mediului, benzinărille reprezintă un subiect de actualitate. De peste un secol prezența lor a crescut direct proporțional cu numărul de vehicule, fiind asociate frecvent cu spațiile rezidențiale ce conțin un număr mare de utilizatori. Recunoscând efectele lor potențiale, benzinăriile sunt un răspuns la cerința de mobilitate a mediilor urbane. Acest aspect este extrem de relevant în orașele din Europa Centrală și de Est (precum Bucureștiul), ce continuă să fie dominate de autovehicole iar transportul alternativ are ponderi mai reduse. În prezentul studiu am pornit de la aplicarea unor fișe de observații ale caracteristicilor principale pentru benzinăriile din Sectorul 4 al municipiului București. Folosind Survey 123 am aplicat 31 de fișe cu informații despre amplasament, accesibilitate, distribuția vegetației, etc. Rezultatele au fost comparate cu cele din 120 de chestionare aplicate populației, și au evidențiat importantul rol al prezenței vegetației în reducerea efectelor negative ale benzinăriilor (observate sau percepute), precum și diferențele de percepție dintre rezidenții din proximitatea acestora și alți locuitori, precum și gradul de respectare diferit al cerințelor legale. Rezultatele sunt extreme de revelante și pot reprezenta instrumente utile pentru urbaniști și factorii de decizie în eforturile lor de îmbunătățire a călității vieții și bunăstării în orașe.