fg
Volum XXI |

Managementul deșeurilor solide ca reglementare urbană în Algeria. Cazul orașului El-Khroub

Rezumat: Poluarea urbană este una dintre cele mai serioase probleme care afectează oamenii din întreaga lume, contribuind la răspândirea epidemiilor și a bolilor ce reprezintă o amenințare la adresa sănătății tuturor. Ca și în cazul altor societăți, deșeurile sunt o problemă și pentru Algeria. Prin urmare, în cadrul acestei lucrări ne-am propus să luăm ca exemplu poluarea urbană dintr-un oraș algerian important din punct de vedere istoric și administrativ, respectiv orașul El-Khroub, localizat în provincia Constantine. Scopul l-a reprezentat monitorizarea managementului efectiv al deșeurilor urbane în cadrul centrului orașului, dezinfectarea și eliminarea deșeurilor solide. Astfel, am monitorizat cele mai importante mijloace prin care autoritățile locale încearcă să elimine deșeurile solide, în principal gropile de gunoi sau incinerarea, întrucât deșeurile din gospodăriile populației se ridică la 2045328 tone/an. Mizeria plutește în continuare în toate cartierele orașului, datorită nepăsării populației și lipsei unei autorități care să asigure un mediu curat și sustenabil.

Volum XXI |

Comportamentul ecosistemului în fața schimbărilor climatice și acțiunilor antropice. Studiu de caz: o zonă umedă urbană din nord-estul Tunisiei

Rezumat: Mediul terenurilor umede reprezintă ecosisteme amenințate de către schimbările climatice și extinderea urbană. Studierea comportamentului Sabkha din Sousse, care reprezintă plămânul verde al ariei industriale Sidi Abd Elhamid din nord-estul Tunisiei este necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației ce locuiește în cadrul acestui ecosistem. Studiul de față analizează impactul schimbărilor climatice și al activităților antropice asupra comportamentului sezonier și multianual al acestei sabkha cu ajutorul unor serii de imagini satelitare de înaltă rezoluție și unui sondaj de opinie în cadrul locuitorilor zonei. Liniile de țărm din perioada 2003-2019 au fost vectorizat în mediul GIS folosind imagini georeferențiate de pe platforma Google Earth. Ulterior, au fot detectate modificările Land Use Land Cover cu ajutorul software-ului Environment Visualising Imageries. Rezultatele arată că zona construită și cea cultivată au crescut cu 4,3% și respectiv 18,5% în partea de nord și de est a ariei studiate. Mai mult, schimbările climatice din timpul anotimpurilor au dus și la modificări în ocuparea solurilor, de unde rezultă importanța stabilirii unor strategii care să conserve acest ecosistem fragil. Dezvoltarea unui parc urban în jurul sabkha va îmbunătăți condițiile de trai ale populației locale, contribuind totodată la stoparea degradării sabkha.

Volum XXI |

Serviciile ecosistemice versus bunăstare – implicații pentru turism durabil din perspectiva comunităților gazdă

Rezumat: Lucrarea își propune să întocmească un inventar al semnalelor de alarmă la interfața dintre bunăstarea comunităților gazdă, a serviciilor ecosistemice (SE) și turismului, care au fost deja semnalate în literatura de specialitate. Ne-am axat pe comunitățile gazdă din statele în curs de dezvoltare, întrucat persoanele sărace și dezavantajat depind într-o măsură mult mai mare de SE. Începem printr-o descriere a conceptelor de SE și bunăstare; cea e a doua secțiune prezintă principalele discrepanțe și provocări în relația SE-bunăstare, cu un accent special pe elementele relevante pentru turism (ex. înființarea unor arii protejate, conceptul de a plăti pentru SE, reducerea sărăciei, înzestrare vs drepturi). A treia parte cuprinde discuțiile referitoare la discrepanțele și provocările identificate, în timp ce ultima parte este dedicată concluziilor si implicațiilor acestui studiu. Acestea sunt recomandări globale și indicii generale care ar trebui considerate în politicile privind relația dintre SE, turism și bunăstare, indiferent de context.

Volum XXI |

Migrația internațională și impactul acesteia asupra dinamicii spațiale a orașului Guercif (Maroc)

Rezumat: Lucrarea de față se bazează pe un studiu de teren, o metodă deseori folosită în cadrul științelor sociale, cu scopul de a determina impactul migrației internaționale asupra dinamicii spațiale a orașului Guercif. După o etapă de familiarizare cu situația din teren, a urmat o etapă calitativă în care am desfășurat interviuri cu diverși respondenți care ne-au permis să verificăm rezultatele preliminare și să le valorificăm apoi din punct de vedere cantitativ prin intermediul unui chestionar. Analiza răspunsurilor obținute în cadrul a 230 de chestionare valide indică o implicare puternică a migranților din orașul Guercif în speculațiile și dinamizarea pieței imobiliare datorită infuziei de capital.

Volum XXI |

Relația dintre migrația netă și incluziunea financiară în România

Rezumat: România a experimentat o tranziție demografică unică, ce a avut ca rezultat o depopulare considerabilă, în mare parte datorită unei rate mari de emigrare și o rată mică de imigrare. Cei care au plecat au fost in principal în vârstă de muncă. In același timp, rata de creștere a incluziunii financiare a stagnat în perioada 2011-2017. Această lucrare explorează relația dintre ratele de migrație pe grupede vârstă și ratele de incluziune financiară caracteristice grupelor de vârstă furnizate de către Findex. Aceste grupe de vârstă, care sunt într-o relație foarte strânsă cu migrația netă și incluziunea financiară, ilustrează impactul migrației asupra ratelor de incluziune financiară. Pentru grupele de vârstă 25-29, 35-39, 40-44 și 45-49 au fost stabilite cele mai mari corelații inverse între migrația netă și incluziunea financiară.