fg
Volum XV |

Clasificarea, tipologia şi distribuţia rocilor de solificare din România

Rezumat: Prezenta lucrare caută să aducă o contribuție la cunoașterea tipurilor de roci parentale ale solurilor ce se găsesc pe teritoriul României, precum și a ponderii acestora.
În decursul evoluției sale geologico-geografice, pe teritoriul României s-au format un număr foarte variat de formațiuni geologice (petrografice), de la roci cristaline la luturi, nisipuri, depozite fluviale sau organice. Pentru că tipurile de roci sunt numeroase, iar distribuția lor teritorială se schimbă pe spații restrânse, lucrarea îşi propune gruparea lor după modul de asociere, după geneză, precum și după contribuția la formarea solurilor.
Lucrarea introduce o nouă hartă a rocilor de solificare din România, scara 1:1.000.000, care are ca scop nu numai clasificarea lor teoretică, dar deasemenea şi determinarea suprafeţeor ocupate de către fiecare categorie, şi distribuţia acestora pe unităţile de relief majore ale ţării. În plus faţă de noua hartă, Pe lângă noua hartă, rezultată în urma prelucrării şi actualizării diverselor materiale cartografice folosind tehnici SIG, sunt oferite informaţii cu privire la tipurile de soluri formate pe fiecare categorie de roci parentale.

Volum XV |

Standardizarea serviciilor în cadrul turismului la fermă – metoda EuroGites ca o posibilă soluție

Rezumat: Acest studiu evaluează conceptele legate de turismul la fermă în concordanță cu criteriile calității serviciilor. Plecând de la exemple de bune practice și experiențele statelor europene, Federația Europeană a Turismului Rural (EuroGites) a stability o metodologie comună și standarde de evaluare a calității unităților de cazare din zonele rurale. Criteriile pentru standardele stabilite sunt grupate în cinci clustere: dotare, spațiul înconjurător, servicii oferite în cadrul unităților de cazare și împrejurimile acestora, aspecte non-materiale și securitate. Lucrarea își propune să realizeze o analiză comparativă între condițiile minimale de pe piața internațională și internă, în urma evaluării calității turismului la fermă. În acest sens, au fost analizate anumite sate din provincial Voievodina din nordul SErbiei, folosind metodologia propusă de EuroGites. Am plecat de la ipoteza că se poate estima calitatea turismului la fermă în provincia Voievodina în funcție de măsura în care sunt îndeplinite criteriile EuroGites la nivel național și internațional. Rezultatele arată că toate cele trei sub-ipoteze sunt confirmate, și două infirmate. Rezultatele acestei cercetări pot fi un instrument util pentru a obține informații despre multe aspecte ale calității turismului la fermă și, în urma unor mici modificări, pot fi folosite ulterior și în cadrul altor analize calitative.

Volum XV |

Rutele culturale – destinații turistice transfrontaliere în Europa de Sud-Est

Rezumat: Rutele culturale pot deveni destinații turistice interesante datorită experienței tematice și de călătorie pe care o propun, făcând legătura între locuri, evenimente și personalități faimoase. Procesul de individualizare a rutelor culturale ca produse turistice este văzut ca un nou principiu pentru protecția, revitalizarea, utilizarea și prezentarea patrimoniului cultural. Europa dispune de un vast astfel de patrimoniu, ce datează din diferite perioade istorice. Prin urmare, și cele mai cunoscute și vizitate rute culturale se află în Europa. Există 32 de rute culturale pan-europene, dintre care unele traversează și Europa de Sud-Est. Lucrarea de față își propune să analizeze legăturile dintre rutele culturale din Europa de Sud-Est cu cele din restul continentului. Principalul scop este acela de a determina în ce măsură legătura acestora cu rutele deja existente contribuie la promovarea turismului din statele din Europa de Sud-Est, transformându-le în destinații turistice transfrontaliere.

Volum XV |

Investițiile stăine directe în Serbia ca formă de cooperare transfrontalieră

Rezumat: Investițiile de tip brownfield și greenfield constituie principalul tip de investiții străine directe ca instrument de cooperare transfrontalieră. Pe teritoriul Serbiei, în perioada 2000-2016, au fost înființate 151 de firme tip greenfield și 15 brownfield, suma investită a acestor 166 companii totalizând aproximativ 7 bln Euros. Capitalul investit provine de la 18 state europene, apoi din SUA, Taiwan, China, Coreea de Sud, Canada și India. Cei mai mulți investitori provin in Italia (30), Germania (29), Austria (17) și Slovenia (16). Cele mai multe firme de tip greenfield și brownfield desfășoară activități din domeniul secundar și terțiar, în timp ce 22 de firme sunt în domeniul cuaternar (imobiliare, turism, finanțe, asigurări, telecomunicații, industria filmului, software și TIC).
Lucrarea are la baza metoda analizei, sintenzei, cartării și comparației, datele fiind obținute din lucrările știintifice publicate în Serbia și străinătate, precum și din baza electronică de date oficiale, având în vedere că datele sunt legate de infrastructura de transport a Serbiei, scopul lucrării fiind acela de a evalua modul în care aceasta a influențat localizarea investițiilor străine directe.
Poziția geografică favorabilă a unor orașe în ceea ce privește principalele căi de comunicație are un rl major în localizarea sediilor centrale ale firmelor, datorită reducerii consturilor necesare transportului. Lucrarea de față analizează modul în care firmele au localizat investițiile și poziția acestora față de principalele căi de transport din țară – Coridorul X. Cu ajutorul programului GeoMedia, a fost analizată zonarea companiilor și a orașelor unde sunt acestea situate în raport de distanța până la coridorul X. Rezultatele indică faptul că cele mai multe firme (102) sunt situate la o distanță de 10 km față de autostradă.

Volum XV |

Analiza comparativă a modelelor de localizare spațială ale investițiilor străine directe în provinciile dunărene din Bulgaria

Rezumat: Provinciile dunărene din Bulgaria se numără printre cele mai puțin dezvoltate regiuni NUTS3 din țară și din UE. Din acest punct de vedere, depășirea subdezvoltării lor socio-economice nu reprezintă numai un interes deosebit pentru politica regională din Bulgaria, dar stă, de asemenea, la baza realizării unei strategii de succes pentru dezvoltarea teritorială durabilă a regiunii transfrontaliere România-Bulgaria. Fiind un factor cheie în discursul dezvoltării regionale, investițiile străine directe ar trebui controlate în scopul de a descoperi principalele legități și tendințe din aceste provincii, precum și potențialul și perspectivele viitoarea ale acestor unități administrative, privite separat. Analiza unor indicatori cheie legați de dinamica și distribuția stocurilor de ISD și a raportului acestora pe cap de locuitor, cu densitatea ISD, și cu proporția ISD-PIB, demonstrează lipsa unei tendințe distincte și tipice pentru toate provinciile dunărene din Bulgaria în activitatea de investiții. Cu toate acestea, descoperim o trăsătură comună în modelele lor de localizare spațială – concentrația predominantă a ISD în centrele regionale. Studiul a prezentat, de asemenea, corelațiile dintre structura sectorială și livrările de ISD, precum și rolul ISD pentru modificările valorilor unor indicatori economici, sociali și demografici cheie din aceste provincii. Rezultatele analizei cantitative sunt completate de caracteristici calitative ale proceselor deoarece s-a pus un accent deosebit pe factorii următori: capacitatea insuficientă pentru a crea efecte de aglomerare; lipsa de clusterizare pe baza inițiativelor comune ale provinciilor; impactul relativ slab al zonelor comerciale libere și zonelor industriale; conectivitate slabă cu sistemul național de transport. Studiul teritorial sistematic elaborat al modelelor spațiale ale investițiilor străine în provinciile dunărene din Bulgaria este o bază solidă pentru proiectarea/ implementarea politicilor regionale și locale diferențiate, adecvate, flexibile și proactive.