fg
Volum XIII |

Premise pentru dezvoltarea turismului în localitățile din sectorul mijlociu al Prutului (județele Botoșani și Iași)

Rezumat: Tendința de a valorifica resursele naturale și culturale mai puțin cunoscute și promovate face parte de asemenea, din tendințele actuale de dezvoltare turistică. De-a lungul timpului, în turismul românesc, unele zone care concentrează un număr mai mare de resurse au fost valorificate prin activități și programe turistice.
În contextul schimbărilor actuale, pornind de la necesitatea de a reduce discrepanțele economice la nivel regional și local, alte resurse turistice au fost incluse spre valorificare în industria turismului. În România, valea Prutului este caracterizată ca o zonă extinsă transfrontalieră cu Republica Moldova, dar, de asemenea, și ca având un potențial turistic autentic.
Pe baza datelor bibliografice și pe baza cercetării de teren, s-a remarcat că așezările situate pe ambele maluri ale Prutului dețin resurse turistice proprii importante, dominând însă cele naturale, fiind urmate de cele culturale. Prin urmare, întreaga vale a Prutului oferă condiții reale pentru dezvoltarea unor forme de turism și atragerea potențialilor turiști interesați să vadă natura foarte puțin antropizată de către activitățile umane. O primă abordare se referă la așezările umane din coridorul Prutului, din județul Botoșani.

Volum XI |

Oportunități de dezvoltare a turismului pe digul râului Letea din rezervația naturală a biosferei Delta Dunării

Rezumat: La nivelul Deltei Dunării domină zonele rurale. Digul râului este Letea- localitatea C.A. Rosetti fiind considerată cea mai izolată așezare din România. Realizarea unui instrument strategic pentru dezvoltarea turismului în localitatea Rosetti pentru a transforma întregul său patrimoniu natural și cultural, s-a dovedit a fi o problemă cu mai multe etape, având în vedere contextul economic și social al așezărilor umane. Dezvoltarea socio-economică depinde de un transport minim și de căi de acces rutiere.
Problema principală este de a schimba gestionarea resurselor existente și de a reduce fenomenul de depopulare accentuată și subdezvoltarea economică actuală. Există multe dezavantaje, iar ultimii 20 de ani au adus schimbări esențiale pozitive în viața comunității.
Gradul de izolare geografică nu trebuie să fie primordial și își poate diminua influența prin extinderea și modernizarea liniilor de comunicație și a nivelului de trai prin crearea de facilități și utilități, prin diversificarea ocupațiilor locale. Există oportunități reale de investiții pentru a începe lucrările și pentru a dezvolta turismul rural în această situație.