fg
Volum XXI |

Studiul ecologic al vulnerabilității la COVID-19 in Serbia – utilizarea analizei hot-spot pentru elaborarea unei politici de sănătate ținând cont de caracteristicile populației

Rezumat: Riscul unei boli severe sau de deces datorat COVID-19 este asociat cu anumite caracteristici și structuri demografice ale populației din anumite zone geografice, precum și relațiile spațiale dintre acestea. Lucrarea își propune să identifice zonele cu o concentrare mai mare a populației vulnerabile la Covid-19, plecând de la conceptul de dependență spațială. Prin urmare, ne-am axat pe ponderea populației vulnerabile utilizând câteva măsuri proxy frapante la nivel de municipalitate în Serbia. Gradul de vulnerabilitate la nivelul municipalităților a fost stabilit cu ajutorul analizei hotspot, mai exact statistica Getis-Ord Gi*. Rezultatele obținute indică eterogenitatea distribuției spațiale și a tipologiei de clustere pe teritoriul Serbiei. Această eterogenitate indică un risc potențial diferențiat în cadrul municipalităților. Rezultatele obținute pot fi utile factorilor de decizie în lupta împotriva Covid-19 întrucât pot conduce la identificarea acelor zone cu populații vulnerabile, care dacă sunt expuse pot cauza o presiune considerabilă asupra sistemului sanitar local.

Volum XV |

Investițiile stăine directe în Serbia ca formă de cooperare transfrontalieră

Rezumat: Investițiile de tip brownfield și greenfield constituie principalul tip de investiții străine directe ca instrument de cooperare transfrontalieră. Pe teritoriul Serbiei, în perioada 2000-2016, au fost înființate 151 de firme tip greenfield și 15 brownfield, suma investită a acestor 166 companii totalizând aproximativ 7 bln Euros. Capitalul investit provine de la 18 state europene, apoi din SUA, Taiwan, China, Coreea de Sud, Canada și India. Cei mai mulți investitori provin in Italia (30), Germania (29), Austria (17) și Slovenia (16). Cele mai multe firme de tip greenfield și brownfield desfășoară activități din domeniul secundar și terțiar, în timp ce 22 de firme sunt în domeniul cuaternar (imobiliare, turism, finanțe, asigurări, telecomunicații, industria filmului, software și TIC).
Lucrarea are la baza metoda analizei, sintenzei, cartării și comparației, datele fiind obținute din lucrările știintifice publicate în Serbia și străinătate, precum și din baza electronică de date oficiale, având în vedere că datele sunt legate de infrastructura de transport a Serbiei, scopul lucrării fiind acela de a evalua modul în care aceasta a influențat localizarea investițiilor străine directe.
Poziția geografică favorabilă a unor orașe în ceea ce privește principalele căi de comunicație are un rl major în localizarea sediilor centrale ale firmelor, datorită reducerii consturilor necesare transportului. Lucrarea de față analizează modul în care firmele au localizat investițiile și poziția acestora față de principalele căi de transport din țară – Coridorul X. Cu ajutorul programului GeoMedia, a fost analizată zonarea companiilor și a orașelor unde sunt acestea situate în raport de distanța până la coridorul X. Rezultatele indică faptul că cele mai multe firme (102) sunt situate la o distanță de 10 km față de autostradă.