fg
Volum XXI |

Studiul ecologic al vulnerabilității la COVID-19 in Serbia – utilizarea analizei hot-spot pentru elaborarea unei politici de sănătate ținând cont de caracteristicile populației

Rezumat: Riscul unei boli severe sau de deces datorat COVID-19 este asociat cu anumite caracteristici și structuri demografice ale populației din anumite zone geografice, precum și relațiile spațiale dintre acestea. Lucrarea își propune să identifice zonele cu o concentrare mai mare a populației vulnerabile la Covid-19, plecând de la conceptul de dependență spațială. Prin urmare, ne-am axat pe ponderea populației vulnerabile utilizând câteva măsuri proxy frapante la nivel de municipalitate în Serbia. Gradul de vulnerabilitate la nivelul municipalităților a fost stabilit cu ajutorul analizei hotspot, mai exact statistica Getis-Ord Gi*. Rezultatele obținute indică eterogenitatea distribuției spațiale și a tipologiei de clustere pe teritoriul Serbiei. Această eterogenitate indică un risc potențial diferențiat în cadrul municipalităților. Rezultatele obținute pot fi utile factorilor de decizie în lupta împotriva Covid-19 întrucât pot conduce la identificarea acelor zone cu populații vulnerabile, care dacă sunt expuse pot cauza o presiune considerabilă asupra sistemului sanitar local.