fg
Volum XI |

Schimbările modului de utilizare a terenurilor în bazinul hidrografic Bâsca Chiojdului şi evaluarea impactului acestora asupra mediului

Rezumat: Lucrarea îşi propune analizarea calităţii mediului la nivelul bazinului hidrografic Bâsca Chiojdului prin calculul unei varietăţi de indici de mediu: indicele de presiune umană prin dinamica demografică, indicele de presiune umană prin utilizarea terenurilor agricole, indicele de naturalitate, indicele de artificializare şi indicii transformării de mediu (environmentale). Alegerea unui caroiaj de 1 kmp în vederea calculării şi comparării acestor indici la nivel de bazin hidrografic, permite o analiză mult mai concisă asupra calităţii mediului. Ulterior, dinamica temporală a valorilor indicilor de mediu este evidenţiată prin intervalul de 40 de ani ales în analiza a factorului uman, şi prin sectarea anului 2005, ca an de referinţă. Rezultatele, materializate în valorile obţinute în urma aplicării formulelor de calcul ale indicilor de mediu (Indicele de presiune umană prin utilizarea terenurilor agricole – 44,19% suprafeţele agricole; Indicele de naturalitate al peisajului – 50,82%; Indicele de artificializare a peisajului – 2,32%; Indicele transformării de mediu: varianta Maruszczak – 33,92; variantei îmbunătăţită – 1,09; varianta completată – 10,83) redau starea mediului. Măsurile propuse, în vederea stabilizării şi menţinerii calităţii bune a mediului în bazinul hidrografic Bâsca Chiojdului vizează în principal ecosistemul forestier, deoarece prin funcţionalitatea sa protectoare asupra mediului este cel mai important factor de menţinere a echilibrului.