fg
Volum XIX |

Grass-GIS pentru cartarea topografică și geofizică a Gropii Peru-Chile

Rezumat: Zona de studiu este localizată în marjele continentale vestice ale Americii de Sud, Groapa Peru-Chile în sud-estul Oceanului Pacific, cuprinde geografic 90° – 60° V longitudine și 55° S până la 0° latitudine. Scopul studiului este realizarea unei analize spațiale folosind abordarea GRASS GIS aplicată pentru prelucrarea și vizualizarea datelor topografice și geofizice din zona de studiu. Datele includ următoarele griduri raster: raster SRTM_15PLUS topografic cu rezoluție de 15 secunde în arc, model geoid (EGM96), câmpuri geofizice și hărți gravitaționale (gravitație aer liberă marină și gravitație aer liberă corectată vertical). Rețelele tematice au fost reprezentate cu GRASS GIS și vizualizate pentru analiză comparativă. Analiza spațială a inclus aspectul de pantă, curbura profilului, altitudinea terenului și clase topografice modelate pe baza analizei de vecinătate. Rezultatele includ hărți geofizice și topografice ale zonei de studiu care prezintă corelația între câmpurile geofizice și creșterea topografică. Varietatea formelor reliefului submarin al oceanului Pacific a fost configurată ca urmare a unor factori complexi: mișcări tectonice, discolații, vulcanism activ, variații geologice ale densității rocilor, care se reflectă în hărțile vizualizate ale gravitației și geoidelor. Actualitatea studiului este explicată de interesele comerciale potențiale ridicate în depozitele de la adâncime, petrol și gaze, ceea ce face ca studiile de pe malul oceanului să fie unul dintre cele mai promițătoare în direcțiile de geoștiință. În același timp, nevoia de programare a aplicațiilor pentru analiza datelor în geoștiințe necesită testarea abordărilor avansate de script în cartografie. Prin urmare, lucrarea actuală prezintă o abordare multidisciplinară, combinând analiza geologică cu aspecte cartografice tehnice ale analizei și vizualizării datelor.