fg
Volum VIII |

Evaluarea proceselor de degradare şi a factorilor limitativi privind arenosolurile din Dăbuleni-România

Rezumat: Degradarea solului poate fi descrisă ca un proces prin care una sau mai multe din potenţialele funcţii ecologice ale solului sunt afectate, dar şi ca un proces care diminuează prezenta sau/ şi viitoarea capacitate a solului de a produce bunuri şi servicii. Arenosolurile din Câmpia Dăbuleni, situată în sud- vestul Câmpiei Române, au o mare extindere datorită dunelor de nisip care acoperă terasele de loess danubian. Principalele procese de degradare care afectează arenosolurile sunt îndepărtarea şi sedimentarea materialului din sol de către vânt. Acest tip de degradare cauzează pierderea stratului de sol superior şi acumulări masive de nisip, care se reflectă în deformarea terenului. Pierderea stratului superior de sol determină o descreştere în adâncime orizontului A datorită îndepărtării materialului din sol de către vânt datorită texturii lor nisipoase şi protecţiei insuficiente oferită de vegetaţie. Ar trebui să menţionăm de asemenea că zonele de adăpost ale pădurii sunt distruse. O îndepărtare neuniformă şi sedimentările materialului din sol prin acţiunea vântului determină concavităţi prin deflaţie, movile şi dune care duc la “deformarea terenului” cu consecinţe grave asupra calităţii terenului.