fg
Volum X |

Observaţii asupra masei şi concentraţiei neobişnuit de mari ale particulelor în suspensie înregistrate în duminica fără trafic a anului 2009, în aglomeraţia urbană Bruxelles

Rezumat: Începând cu 2002, autorităţile bruxeleze au instituit în fiecare an o zi în care traficul este interzis, în cea de-a treia duminică din luna septembrie. Această experienţă foarte interesantă a pus în evidenţă informaţii valoroase privind sursele gazoase de poluare, consecinţă a traficului intens şi particulele în suspensie. În duminica fără trafic a anului 2006, au fost înregistrate concentraţii extreme ale PM10 şi PM2,5, împreună cu concentraţii scăzute ale oxizilor de azot, monoxidului şi bioxidului de carbon. Duminica fără trafic a anului 2009 a evidenţiat, de asemenea, rezultate interesante. Pe parcursul orelor cu trafic interzis, masa şi concentraţia numărului de particule în suspensie au atins valori dintre cele mai ridicate din 2009. Carbonul elementar (funinginea) a rămas singurul component măsurat a cărui concentraţie a continuat să descrească pe parcursul perioadei de trafic interzis.

Volum IX |

Microparticulele şi dioxidul de azot din aerul mediului ambiant din Bruxelles. Măsura în care reducerile locale de emisii trebuie să fie drastice pentru a respecta valorile limită impuse de UE

Rezumat: În ultimii 40 de ani calitatea aerului din Bruxelles s-a îmbunătăţit semnificativ. Acest lucru s-a remarcat mai ales la dioxidul sulfurat, plumbul, monoxidul de azot, monoxidul de carbon, benzenul şi benzo-pirenul. Obiectivele pentru calitatea aerului impuse de directivele europene recente referitoare la calitatea aerului, 2008/50/EC sunt dioxidul de azot (NO2) şi microparticulele (PM10 şi PM2,5). Deşi obiectivele referitoare la calitatea aerului sunt îndeplinite în câteva dintre locurile de măsurare din Bruxelles, o analiză minuţioasă a datelor indică faptul că este imposibil ca acestea să fie respectate. O comparaţie a nivelurilor medii de concentraţie din regiunea capitalei cu cele din regiunile înconjurătoare, interpretarea profilelor concentraţiilor zilnice şi săptămânale medii şi a câtorva observaţii (ex. duminicile când circulaţia maşinilor este interzisă) reflectă clar faptul că reducerea emisiilor este necesară dacă trebuie asigurată respectarea doar prin măsurile luate la nivel local.