fg
Volum XIX |

Analiza spațio-temporală a incidenței bolilor populației din regiunea Liov

Rezumat: Lucrarea prezintă o analiză spațio-temporală a dinamicii incidenței bolilor populației din regiunea Liov, pe principalele clase de boli, în perioada 2009-2018. Au fost analizați principalii factori care influențează această incidență și situația demografică generală. Studiul indică că fiecare grup de factori influențează în mod particular, fie pozitiv, fie negativ, anumite aspecte din diferite zone. Structura incidenței bolilor din regiunea Liov pe clase de boli pentru perioada 2010-2018 nu s-a modificat. În mod tradițional, include boli ale sistemului respirator, bolile hematologice, cele ale sistemului circulator endocrin și neoplasm. Au fost calculați și analizați indici ai schimbărilor din incidența bolilor în cadrul populației din regiune până în anul 2018 pe principalele clase de valori în contextul unităților teritorial-administrative. S-a recurs la o analiză cluster pentru a determina diferențele spațiale ale incidenței în cadrul regiunii Liov. Pentru cluster, principalii indicatori ai incidenței în cadrul populației au fost aleși pe clase de boli care au cea mai mare pondere în cadrul morbidității. Această analiză a permis identificarea a două clustere în cadrul regiunii, pentru care au fost discutate caracteristicile indicatorilor de morbiditate. Analiza variației (LSD-test) indică prezența unor diferențieri semnificative în ceea ce privește incidența bolilor aparatului respirator în cadrul populației din regiunea Liov. Studiul incidenței bolilor într-o anumită zonă permite elaborarea unor previziuni privind starea de sănătate a populației și identificarea unor soluții și măsuri pentru îmbunătățirea sănătății.