fg
Volum XX |

Conectarea micilor piscicultori cu piețele de desfacere: dominația colectorilor în acvacultura din laguna Tam Giang, Vietnamul Central

Rezumat: Accesul la piață joacă un rol important în creșterea veniturilor micilor fermieri, dar piețele informale sunt tipice în țările în curs de dezvoltare. Comercianții și cumpărătorii predomină adesea pe piețele agricole. În acvacultura din Vietnam, colectorii sunt actori importanți și acționează ca un intermediar în legătura dintre fermieri și cumpărători. Această cercetare își propune să exploreze și să analizeze funcțiile și predominanța colectorilor în legătură cu micii piscicultori din laguna Tam Giang, centrul Vietnamului. Cercetarea calitativă este aplicată prin intermediul a 55 de interviuri semi-structurate care includ micii piscicultori, colectori, angrosiști, comercianți cu amănuntul, funcționari ai administrației publice locale, la care se adaugă informații secundare din date și rapoarte statistice. Rezultatele cercetării au arătat că legarea micilor piscicultori de piața de desfacere depinde de colectori, pentru că toate produsele din acvacultură ajung la colectori înainte de a fi distribuite următorilor cumpărători. Colectorii au întotdeauna strategii pentru a menține relația cu micii acvacultori și au întotdeauna un statut avantajos în lanțul valoric al acvaculturii. Colectorii sunt, de asemenea, considerați ca o barieră pentru micii fermieri în accesarea unor potențiale canale de comercializare. Tranzacțiile informale și încrederea sunt caracteristice în interacțiunea dintre colectori și micii producători.