fg
Volum XIII |

Variabilitatea scurgerii sezoniere a fluviului Dunărea și a afluenților săi în cursurile mijlociu și inferior

Rezumat: Variabilitatea sezonieră a scurgerii râurilor evidențiază aspecte importante ale ciclului precipitațiilor la nivel local, evaporare și timpul de topire a zăpezii. Cercetarea prezintă apariția sezonieră a debitelor anuale maxime și minime și variabilitatea spațială a indicelui sezonier (Is) în cursurile mijlociu și inferior ale Dunării. Analiza de studiu se bazează pe 47 serii temporale ale valorilor de precipitații medii (12 pentru Dunăre și 35 pentru afluenții săi), care au fost colectate de la baze de date publice. Rezultatele evidențiază răspândirea debitelor maxime anuale la nivel de perioadă în fiecare lună a anului, dar cu o frecvență mai mare în luna aprilie pentru 68% din cazuri. Acestea variază între 1 și 60% (Dunăre-Baziaș). Scurgerea lunară/debitul lunar este concentrată în perioada hidrologică vară-toamnă, excepție făcând bazinele hidrografice Ialomița, Siret și Prut, cazuri în care concentrația acestora este vara. Frecvenșa cea mai mare a scurgerii minime lunare de precipitații pentru Dunăre și Tisa este prezentă în octombrie și noiembrie, iar pentru Sava și Velika Morava în august și septembrie. Valorile cele mai mari și cele mai mici ale debitelor lunare au fost înregostrate în zile diferite pentru o anumită lună. Indexul sezonier (Is) are valori cuprinse între 0.98 și 3.18, mai exact 1.00 pentru Dunăre și mai mult de 2.00 pentru bazinele hidrografice Tisa, Ialomița, Siret și Prut. Is este stabil pentru o variație mai mare de 0.30 cu excepția a câtorva bazine hidrografice. Variabilitatea scurgeri râurilor în bazinele mijlociu și inferior ale fluviului Dunărea poate oferi informații valoroase pentru studiile științifice și pentru managementul integrat al resurselor de aplociu și inferior.

Volum XIII |

Valori extreme ale scurgerii minime pentru râurile Topolovets şi Voinishka (afluenţi ai Dunării, Bulgaria)

Rezumat: Debitul minim reprezintă cea mai sensibilă caracteristică a scurgerii râurilor. Scopul acestei lucrări este de a evalua durata și frecvența debitelor reduse prin metoda pragurilor bazată pe valorile debitelor zilnice. Pentru aceasta, am folosit datele zilnice pentru doi afluenți ai Dunării (Topolovets și Voinishka). Rezultatele obținute indică faptul că scurgerea minimă este tipică pentru sezonul cald și apare episodic primăvara și iarna; durata variază de la câteva zile până la o lună, distribuția spațială a debitelor minime este redusă, depinzând de factorii climatici şi antropici. Metoda cuantilă oferă praguri ce pot fi folosite foarte bine pentru definirea valorilor extreme ale scurgerii minime, dar trebuie aplicată ținând cont de condițiile concrete și scopul studiului.