fg
Volum XV |

Aplicarea modelului SWAT pentru simularea emisiilor de nutrienți într-un bazin hidrografic agricol din Ucraina

Rezumat: Pentru prima dată în Ucraina, o modelare SWAT a fost aplicată într-un bazin hidrografic pentru analiza contaminării unui corp de apă de suprafață, cu compuși cu azot și fosfor. Model a fost aplicat într-un bazin hidrografic mic, Holovesnya (suprafaţa de 30,4 km2), situat în zona forestieră a Ucrainei, in teritoriul stației de pentru studiul bilanţului apei „Desna”. Modelul a rulat, la pas de timp de o zi pentru anii 1985-1988, 2007, 2009, 2010, 2012. Calibrarea și validarea în cadrul SWAT-CUP, au arătat rezultate bune pentru râuri (NS, R2> 0,6, PBIAS <4%), acceptabile pentru azot și fosfor (NS> 0,6, RSR <0,6, PBIAS <43%). Curgerea şi evacuarea compușilor minerali cu azot și fosfor au estimat dependența de diluția nutrienților, iar cantitatea și practica fertilizării au fost evaluate pentru a oferi recomandări managementul agricol. Creșterea cantității de îngrășăminte determină reducerea eficienței sale. Utilizarea separată a fertilizatorilor conduce la reducerea cu 66% a îndepărtării nitraților.