fg
Volum XV |

Investițiile stăine directe în Serbia ca formă de cooperare transfrontalieră

Rezumat: Investițiile de tip brownfield și greenfield constituie principalul tip de investiții străine directe ca instrument de cooperare transfrontalieră. Pe teritoriul Serbiei, în perioada 2000-2016, au fost înființate 151 de firme tip greenfield și 15 brownfield, suma investită a acestor 166 companii totalizând aproximativ 7 bln Euros. Capitalul investit provine de la 18 state europene, apoi din SUA, Taiwan, China, Coreea de Sud, Canada și India. Cei mai mulți investitori provin in Italia (30), Germania (29), Austria (17) și Slovenia (16). Cele mai multe firme de tip greenfield și brownfield desfășoară activități din domeniul secundar și terțiar, în timp ce 22 de firme sunt în domeniul cuaternar (imobiliare, turism, finanțe, asigurări, telecomunicații, industria filmului, software și TIC).
Lucrarea are la baza metoda analizei, sintenzei, cartării și comparației, datele fiind obținute din lucrările știintifice publicate în Serbia și străinătate, precum și din baza electronică de date oficiale, având în vedere că datele sunt legate de infrastructura de transport a Serbiei, scopul lucrării fiind acela de a evalua modul în care aceasta a influențat localizarea investițiilor străine directe.
Poziția geografică favorabilă a unor orașe în ceea ce privește principalele căi de comunicație are un rl major în localizarea sediilor centrale ale firmelor, datorită reducerii consturilor necesare transportului. Lucrarea de față analizează modul în care firmele au localizat investițiile și poziția acestora față de principalele căi de transport din țară – Coridorul X. Cu ajutorul programului GeoMedia, a fost analizată zonarea companiilor și a orașelor unde sunt acestea situate în raport de distanța până la coridorul X. Rezultatele indică faptul că cele mai multe firme (102) sunt situate la o distanță de 10 km față de autostradă.

Volum X |

Impactul activităţii solare asupra marilor incendii de pădure din Deliblatska peščara (Serbia)

Rezumat: Subiectul cercetării se referă la potential conexiune cauză-efect dintre procesele care se produc la nivelul Soarelui şi mariile incendii de pădure din Deliblatska peščara. Cele patru mari incendii de pădure din regiune, din perioada 1948-2009, au avut loc în 1973, 1990, 1996 şi 2007. În această cercetare, s-a avut în vedere posibila legătură dinte activitatea solară, mai ales vântul solar, şi incendiile de pădure. Nu există date suficiente despre incendiul din 1973 pe bază cărora să se determine cu exactitate conexiunea cu activitatea solară. Incendiul din 1990 s-a produs în condiţiile unei activităţi solare intense şi a fost probabil cauzat de vântul solar. Există unele indicii care arată că vântul solar din regiunea energetică 7981 a determinat cel mai mare incendiu de pădure din regiunea Deliblatska peščara din 1996. În ceea ce priveşte incendiul din 2007, a fost determinate sursa de energie (gaura coroniană CH279), precum şi deplasarea particulelor din vântul solar. În timpul incendiilor investigate au fost înregistrate fenomenele caracteristice induse de vântul solar, precum schimbări frecvente ale direcţiei vântului şi apariţia incendiilor în diferite locaţii în acelaşi timp. Analiza statistică a numărului de incendii din regiunea Deliblatska peščara şi OMA indică de asemenea conexiunea anti-fază dintre aceste evenimente. Deşi rezultatele obţinute au indicat o legătură între particulele încărcate electric şi faza initial a incendiilor, sunt necesare teste de laborator pentru a susţine ipoteza menţionată.