fg
Volum XV |

Indicele oscilaţiei mediteraneene (IOM) şi incendiile de pădure din România în perioada 1986-2014

Rezumat: Articolul examinează conexiunile dintre Indicele Oscilației Mediteraneene (IOM) și incendiile de pădure (numărul anual de incendii, suprafața arsă anual și suprafața medie afectată de un incendiu) din România în perioada 1986-2014. În acest scop, a fost utilizat coeficientul de corelație Pearson (R) pentru a determina corelațiile. Au fost folosite două seturi de date privind IOM : IOM-1 (Algiers și Cairo) și IOM-2 (Israel și Gibraltar), pentur calcule bazându-ne pe valorile lunare, sezoniere și anuale ale IOM. Rezultatele pentru numărul de incendii și IOM-1: cele mai mari valori ale lui R (semnificative statistic la nivel de p≤0,05) au fost obținute pentru luna aprilie (-0,446) și iunie (0,423), și pentru vară (0,432). Suprafața arsă anuală și IOM-1: cele mai mari valori ale lui R (semnificative statistic la nivel de p≤0,05) au fost obținute pentru luna aprilie (-0,459) și pentru iarnă (0,406). Numărul de incendii și IOM-2: cele mai mari valori ale lui R (semnificative statistic la nivel de p≤0,01) au fost obținute pentru luna iunie (0,449) și februarie (0,475), precum și pentru sezonul de vară (0,507). Suprafață arsă annual și IOM-2: cele mai mari valori ale lui R (semnificative statistic la nivel de p≤0,05) au fost obținute pentru luna iunie (0,449) și februarie (0,439), precum și pentru vară (0,439). Rezultatele cercetării ar putea fi folosite și pentru previziunile pe termen lung asupra incendiilor de pădure din România. Totuși, sunt necesare și alte investigații în ceea ce privește legătura dintre incendiile de pădure și alți indici climatici.

Volum X |

Impactul activităţii solare asupra marilor incendii de pădure din Deliblatska peščara (Serbia)

Rezumat: Subiectul cercetării se referă la potential conexiune cauză-efect dintre procesele care se produc la nivelul Soarelui şi mariile incendii de pădure din Deliblatska peščara. Cele patru mari incendii de pădure din regiune, din perioada 1948-2009, au avut loc în 1973, 1990, 1996 şi 2007. În această cercetare, s-a avut în vedere posibila legătură dinte activitatea solară, mai ales vântul solar, şi incendiile de pădure. Nu există date suficiente despre incendiul din 1973 pe bază cărora să se determine cu exactitate conexiunea cu activitatea solară. Incendiul din 1990 s-a produs în condiţiile unei activităţi solare intense şi a fost probabil cauzat de vântul solar. Există unele indicii care arată că vântul solar din regiunea energetică 7981 a determinat cel mai mare incendiu de pădure din regiunea Deliblatska peščara din 1996. În ceea ce priveşte incendiul din 2007, a fost determinate sursa de energie (gaura coroniană CH279), precum şi deplasarea particulelor din vântul solar. În timpul incendiilor investigate au fost înregistrate fenomenele caracteristice induse de vântul solar, precum schimbări frecvente ale direcţiei vântului şi apariţia incendiilor în diferite locaţii în acelaşi timp. Analiza statistică a numărului de incendii din regiunea Deliblatska peščara şi OMA indică de asemenea conexiunea anti-fază dintre aceste evenimente. Deşi rezultatele obţinute au indicat o legătură între particulele încărcate electric şi faza initial a incendiilor, sunt necesare teste de laborator pentru a susţine ipoteza menţionată.