fg
Volum X |

Evoluţia şi repartiţia în teritoriu a populaţiei rurale din România la începutul secolului XXI

Rezumat: Satul, ca formaţiune socio-economică teritorială, reprezintă expresia permanenţei şi continuităţii teritoriale în relaţie cu factorii genetici şi dinamici, precum şi cu fazele de populare şi umanizare a spaţiului geografic. În condiţiile actuale se manifestă o serie de fenomene datorate scăderii natalităţii, a migraţiei interne şi externe, cu impact direct asupra procesului de îmbătrânire a populaţiei din România. În cei 20 de ani care au trecut de la căderea regimului comunist în 1989, populaţia ţării a scăzut cu aproximativ 1.713.000 locuitori, din care 1.195.000 doar în mediul rural. Fenomenul de declin demografic a continuat şi în perioada 2000-2009, dinamica negativă fiid mai accentuată în mediul rural (-49‰), comparativ cu mediul urban (-37‰). În vederea găsirii unor soluţii la multiplele probleme cu care se confruntă populaţia rurală, este necesară o abordare strategică optimă şi stabilă în timp.

Volum VIII |

Tipuri de peisaje rurale în depresiunile Subcarpatice Oltene

Rezumat: Tipurile şi distribuţiile teritoriale sunt guvernate de resurse naturale, factori demografici şi economici. Evoluţia factorului uman de-a lungul timpului, schimbările apărute în structura şi împrăştierea aşezărilor umane, managementul general pentru scopuri economice au dat naştere la o mare varietate de peisaje în Subcarpaţii Curburii. Evoluţia populaţiei (a forţei de muncă) este criteriul principal în diferenţierea peisajelor rurale pe baza analizei geomorfice. Dinamica peisajelor s-a transformat rapid, moderat sau spiralat. Criteriul agro-economic (utilizarea terenurilor) a diferenţiat următoarele peisaje agricole: foarte extinse (80% din comune) cu câmpii cultivate (varianta bocage), plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi, tipuri agro-pastorale şi agricultură mixtă. Datorită diversităţii factorilor naturali, peisajul rural din zona de Curbură dispune de condiţii bune de dezvoltare. Relaţia dintre secole- om şi natură a creat diferite tipuri rurale de peisaje influenţate de om şi de tipul de activităţi economice.