fg
Volum XV |

Abordarea complexă în domeniul interdisciplinar al geomorfologiei carstice. Studiul de caz al zonei carstice Anina (Munții Banatului, România)

Rezumat: Regiunile carstice sunt caracterizate de către discontinuitatea și chiar lipsa apelor de suprafață ca urmare a rocilor poroase și fisurate, dar râurile cel mai adesea au curgerea în subteran. Zona de studiu este reprezentată de zona carstică Anina, o regiune carstică situată în cea mai întinsă și compactă suprafață de roci carbonatice din România, Sinclinoriul Reșița – Moldova Nouă. Scopul studiului este de a analiza un areal carstic matur folosind o abordare complexă în ramura geomorfologiei carstice. Pentru atingerea acestei evaluări am intenționat (i) să obținem o imagine de ansamblu a morfologiei arealului studiat folosind date digitale și aplicând metode SIG; (ii) să obținem date de detaliu privind evoluția carstică folosind metode geofizice, hidrogeologia și speologia, și (iii) să corelăm toate aceste date pentru a evalua arealul carstic din perspectivă geomorfologică.
Chiar dacă cercetarea de față este în derulare, am obținut rezultate ce ne conduc spre o abordare complexă în cercetarea reliefului carstic din perspectivă geomorfologică, folosind diferite domenii de studiu precum geologia, speologia, potențialul spontan ca metodă geofizică și tehnica computațională (SIG). Pe baza măsurătorilor din teren am reușit corelarea factorilor importanți în procesele de disoluție carstică, precum circulația apei, canale carstice, proprietățile solului și ale apei, panta, toate aceste pentru a avea o mai bună înțelegere a carstului din Câmpul Minier Anina și pentru a putea ridica ipoteze privind posibila evoluție ulterioară a teritoriului studiat.
Interdisciplinaritatea în studiile regiunilor carstice este foarte importantă. Doar implicând cercetători și tehnici aparținând diferitelor domenii științifice, suntem capabili să înțelegem în detaliu relieful carstic. Această abordare complexă este utilă părților interesate și autorităților locale în studiile de fezabilitate și strategiile pentru dezvoltarea locală datorită faptului că acest studiu îmbogățește cunoștințele privind “comportamentul” mediului carstic în zona Anina.

Volum XIII |

Riscul geomorfologic și erodabilitatea terenului (indice de denudare) în carstul Câmpului Minier Anina (Munții Banatului, România)

Rezumat: Câmpul Minier Anina a fost definit de către Vasile Sencu (1977) ca arealul din jurul localității Anina, care poate fi valorificat prin activități miniere.
Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta doi parametri referitori la geomorfometria în Câmpul Minier Anina, numind aici riscul geomorfologic și indexul de denudare (erodabilitatea terenului). Acești doi parametrii morfometrici sunt obținuți folosind parametrii geomorfologici pe care i-am obținut în lucrări anterioare, precum panta, hipsometria, densitatea fragmentării reliefului, adâncimea fragmentării reliefului și potențialul morfodinamic. Metodologia de obținere a riscului gemorfologic și a indicelui de denudare (indicele de eroziune a terenului) s-a bazat pe tehnici S.I.G.
Rezultatele obținute scot în evidență faptul că arealul care face subiectul acestui studiu de caz este o regiune unde parametrii precum riscul geomorfologic și indicele de denudare au o incidență redusă. Acest lucru se datorează suprafețelor întinse omogene din punct de vedere al geologiei și al utilizării terenului, dar și suprafețelor întinse cu aspect plan cum sunt platourile carstice.
Din analiza acestor doi parametri putem concluziona faptul că arealul Câmpului Minier Anina reprezintă o regiune cu suprafețe reduse predispuse riscurilor asociate proceselor geomorfologice și, de asemenea, acest areal are suprafețe mici unde indicele de denudare are valori ridicate ca urmare a faptului că există suprafețe foarte întinse acoperite cu vegetație și ca urmare a întinselor platouri carstice unde principalul proces, carstificarea, este un proces foarte lent.