fg
Volum XIII |

Utilizarea SIG și teledetecției pentru cartarea zonelor de risc la inundații în districtul Varanasi, India

Rezumat: Inundațiile reprezintă unul din dezastrele naturale care determină pierderi considerabile de vieți omenești și pagube materiale, ce se produc cu o frecvență stranie în diferite părți ale țării, pe care deseori le devastează. Zonele cele mai expuse la inundații din India sunt cele din bazinele fluviilor Gange și Brahmaputra, pagubele produse de inundații în bazinul Gangelui reprezentând aproape 60% din totalul înregistrat la nivelul țării. Frecvența acestora crește dinsre vest spre est (de-a lungul Gangelui) și de la sud spre nord (spre zona colinară). Articolul de față aduce în discuție utilizarea sistemelor informatice geografice (SIG) pentru cartarea zonelor supuse riscului la inundații în Varanasi, unul din cele mai importante districte din Câmpia Indo-Gangetică. Acest district se confruntă cu inundații serioase în sezonul ploios ca urmare a cantităților uriașe de precipitații căzute în bazinul Gangeluui. Pierderile de vieți omenești și pagubele materiale datorate inundațiilor cresc de la an la an în zona de studiu. Putem spune că cele mai mari inundații au avut loc în luna august din anul 2013, când majoritatea câmpiilor, utilizate intens în agricultură, au fost serios afectate. Identificarea zonelor predispuse la inundații din aria de studiu reprezintă primul pas pentru prevenirea și atenuarea efectelor inundațiilor. Baza de date oferită de SIG a fost utilizată pentru a delimita și trata problemele legate de inundații din aria de studiu. S-a realizat o hartă a zonei de studiu, ce acoperă o suprafață de 1526 km2, ce prezintă zonele supuse riscului la inundații cu ajutorul datelor oferite de teledetecție (IRS-P6, LISS III, 2008). în total, în districtul Varanasi, au fost identificate cinci zone de risc. Cu ajutorul teledetecției, aceste zone au fost clasificate ca zone cu risc mic, mediu, mare, foarte mare și extrem.