fg
Volum XIII |

Analiza caracteristicilor şi tendinţelor regimului pluviometric din Piemontul şi Subcarpaţii Getici, Regiunea Oltenia, România

Rezumat: Au fost analizate modificările survenite în regimul pluviometric din regiunea deluroasă a Olteniei, care acoperă partea vestică a Podişului Getic şi a Subcarpaţilor Getici, plecând de la cantităţile lunare de precipitaţii înregistrate în perioada 1961 – 2010. Analiza tendinţei de evoluţie a precipitaţiilor pentru perioada menţionată a evidenţiat rezultate diferite – creşterea cantităţilor pentru semestrul rece în cea mai mare parte a zonei subcarpatice şi o scădere a cantităţilor pentru semestrul cald la nivelul întregii regiuni analizate. Zona piemontană, unde terenul este în mare parte utilizat agricol, prezintă cea mai evidentă scădere a cantităţilor înregistrate primăvara, în timp ce la nivelul zonei subcarpatice, cele mai însemnate creşteri se remarcă vara şi toamna. Tendinţele pozitive sunt omogene în lunile august, septembrie şi octombrie, în timp ce cele mai omogene tendinţe negative se înregistrează în lunile februarie, mai şi noiembrie. La nivel annual, cea mai semnificativă scădere a cantităţilor corespunde zonei piemontane, în timp ce în restul regiunii se remarcă o tendiţă pozitivă nesemnificativă din punct de vedere statistic. Valorile ASP au evidenţiat predominarea anilor normali (abateri cuprinse între -1,00 şi +1,00); totuşi, în partea estică a regiunii, ponderile sunt mai reduse decât în cea vestică (64-66%, respectiv 70-74%). În acelaşi timp, în partea estică, ponderea timpului secetos este dublă comparativ cu cel înregistrat în partea vestică, unde predomină timpul ploios.