fg
Volum XII |

Posibilități de măsurare a morbidității alergice, folosind date empirice

Rezumat: Deși există puține date referitoare la morbiditatea alergică la nivel de cartiere, districte ale unui oraș sau la nivel microregional, tot mai multe studii epidemiologice și de geografie medicală se axează pe morbiditate la nivelul unor așezări. Scopul acestei lucrări este de a sublinia cele mai bune metode empirice de cercetare a morbidității alergice. Pentru aceasta am desfășurat două studii de evaluare în Kecskemét, districtul Hunyadiváros, cu 8000 loc, din Ungaria, în încercarea de a stabili prevalența alergiilor. Mai întâi, am intervievat 419 membri din 148 de gospodării, apoi 401 membri din 138 de gospodării. Selectarea s-a făcut în mai multe etape, la început alegând la întâmplare o treime din străzile din district. Apoi, în funcție de mărimea străzilor, și conform metodei de stabilire a eșantionului, am ales eșantionul. În aproape 40% din gospodării și 20% din populația intervievată prezintă cazuri de morbiditate alergică. Conform rezultatelor, putem afirma că aproape 20% din populația districtului Hunyadiváros suferă de un anumit tip de alergie, această proporție fiind mult mai mare decât cea figurată în statisticile oficiale.