fg
Volum XVII |

Evaluarea importanței patrimoniului cultural evreiesc din Oradea, județul Bihor, Romania

Rezumat: Studiul actual are scopul de a evalua importanța patrimoniului cultural evreiesc din orașul Oradea, județul Bihor, o destinație turistică emergentă și foarte dinamică. Astfel, pe baza unui sondaj aplicat autorităților publice centrale, turiștilor și populației locale, aceasta sinagoga s-a evidențiat ca fiind cea mai importantă clădire a patrimoniului cultural evreiesc. Potrivit rezultatelor cercetarii, Sinagoga Neologa Sion a fost desemnată de respondenți ca fiind cea mai reprezentativă pentru patrimoniul de identitate evreiască în proporție de 90%, în timp ce 96% dintre respondenți au răspuns că aceasta este cel mai important obiectiv turistic al orașului, în special după lucrările de reabilitare. Printre celelalte clădiri enumerate, Sinagoga Neologă Sion a fost aleasă de respondenți datorită particularităților sale arhitecturale privind unicitatea dată de stilul eclectic, pigmentat cu elemente Art Nouveau.

Volum XI |

Rolul şi importanţa monumentelor istorice în diversificarea ofertei turistice din Ţara Oaşului

Rezumat: În contextul trecerii societăţii europene şi implicit a celei româneşti de la o societate industrială la una de tip informaţional, bazată pe cunoaştere se impune din ce în ce mai serios problema cunoaşterii potenţialului local şi elaborarea celor mai optime strategii de dezvoltare a teritoriului, pornindu-se de la realităţile locale, din teren. Pe acest fundal, lucrarea de faţă are menirea de identifica şi de a evidenţia rolul şi importanţa monumentelor istorice, în dezvoltarea durabilă şi responsabilă a teritoriului prin turism, la nivel local, în Ţara Oaşului.