fg
Volum XI |

Caracteristici morfometrice ale reţelei hidrografice din bazinul Bârladului

Rezumat: După o scurtă prezentare a bazinului hidrografic Bârlad, reţeaua hidrografică este analizată folosind sistemul de clasificare Horton-Strahler. Dintre parametrii morfometrici, s-au analizat doar scurgerea şi pantele pentru întreg bazinul hidrografic al Bârladului şi pentru cele 13 staţii hidrometrice din bazin pentru care există date despre debitul lichid şi al sedimentelor în suspensie. Dintre aceste staţii, am ales staţia hidrometrică Vaslui ca fiind reprezentativă pentru unităţile geomorfologice din bazinul Bârladului şi staţia hidrometrică Feldioara pentru bazinul Berheci. În urma analizării modelelor au fost stabilite o serie de parametrii morfometrici specifici reţelei hidrografice pentru toate cele 13 staţii analizate; a analiză comparativă relevă diferenţe semnificative între valorile obţinute pentru bazinele din Podişul Central Moldovenesc şi cele din Colinele Tutovei.

Volum IX |

Dinamica proceselor actuale din Bazinul Hidrografic Sărăţel

Rezumat: Bazinul Sărăţel prezintă un teritoriu localizat în cea mai mare parte în arealul molasic al Subcarpaţilor Buzăului. Caracteristicile fizico-geografice, la care se adaugă impactul socio-uman, au creat un sistem geomorfologic integral, în cadrul căruia se manifestă o dinamică accentuată a proceselor geomorfologice actuale. Începând din anul 2002 şi până în 2008 au fost monitorizate areale cu impact însemnat asupra peisajului, dintre care se remarcă alunecările de teren, torenţii, ravenele şi creepul.

Volum VIII |

Sisteme de clasificare a reţelei hidrografice

Rezumat: Lucrarea tratează sistemele principale de clasificare şi codificare începând de la cursul principal până la cei mai mici afluenţi şi invers, de la cei mai mici afluenţi la sistemele cursului principal. Un nou sistem de codificare al bazinului de drenaj s-a dezvoltat pe baza principiilor de clasificare Horton-Strahler. Noul sistem se presupune că este util atât pentru cercetarea ştiinţifică cât şi pentru managementul resurselor de apă.