fg
Volum XI |

Evaluarea potenţialului turistic geomorfologic al ariilor montane. Stdiu de caz: Masivul Rarău

Rezumat: Studiul prezent are scopul de a implementa în modelarea GIS rezultatele unui sondaj care a avut drept obiectiv definirea unui algoritm prin ierarhizarea elementelor cadrului natural în vederea determinării şi regionării potenţialului şi a atractivităţii turistice a ariilor montane. Potenţialul turistic este un indicator important în caracterizarea turistică a oricărui spaţiu, fiind rezultatul unui cumul de componente ale mediului geografic natural, cultural-istoric şi socio-economic.
Turismul este un fenomen social, astfel încât aplicarea unei metode de cercetare socială – chestionarul – reprezintă un bun procedeu în evaluarea elementelor potenţatoare ale acestui fenomen. Construcţia acestuia a vizat în primul rând elementele cadrului natural, la care s-a adăugat un element care reprezintă simbioza între două sau mai multe caracteristici valoroase ale mediului – ariile protejate. Rezultatele relevă faptul că, pentru aproximativ 73% dintre respondenţi, relieful şi ariile protejate reprezintă elemente determinante în evaluarea atractivităţii turistice a ariei montane.
Factorul relief a fost analizat din punct de vedere morfometric – altitudine, energie, fragmentare orizontală, pante şi morfologic – tipuri genetice de relief (fiind cunatificate doar tipurile glaciar, carstic, vulcanic si litostructural). Pentru cuantificarea indicatorilor conform algoritmului rezultat în urma aplicării chestionarului s-a folosit platforma informatică oferită de ArcGis 9.2, cu ajutorul căreia au fost create aplicaţiile morfometrice şi geomorfologice. Ca studiu de caz s-a folosit aria Masivului Rărău situat în nordul Carpaţilor Orientali. În final, a fost obţinută o harta a regionării potenţialului şi atractivităţii turistice şi date statistice exprimate matematic, care pot fi utilizate la ierarhizarea ariilor montane din punctul de vedere sus menţionat.