fg
Volum XIX |

În legătură cu tendințele liniare ale debitelor râurilor în timp. Studiu de caz: sectorul superior al râului Buzău (România)

Rezumat: Acest articol dorește să ofere o imagine dinamică de ansamblu, din punct de vedere statistico-hidrologic, asupra impactului barajului Siriu asupra râului Buzău (România). Studiul de caz folosește debitele zilnice ale râului Buzău, colectate la stația hidrometrică Nehoiu în perioada 1 ianuarie 1955 – 31 decembrie 2010. Construcția barajului Siriu în 1984 a determinat împărțirea intervalului în două sub-perioade care să fie analizate anual și sezonal, pe seriile de date inițiale sau pe cele procesate, când este cazul. Existența tendinței liniare pe diferite perioade și sub-perioade a fost studiată cu ajutorul testelor Mann-Kendall și Mann-Kendall Sezonal. În cazul existenței trendului linear, panta a fost calculată cu Evaluatorul de pantă Sen. Staționaritatea a fost studiată cu ajutorul testelor Dickey-Fuller și Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin. Conform rezultatelor obținute, a fost observată staționaritatea în tendință după construcția barajului, respectiv liniar crescătoare, pe aproape toate seriile și sub-seriile de date. Rezultatele referitoare la tendință și staționaritate demonstrează impactul pozitiv al construcției rezervorului lacului Siriu asupra omogenității debitului râului Buzău și tendințele crescătoare sunt corelate cu activitatea umană coroborată cu schimbările climatice.