fg
Volum XVI |

Dezvoltarea educației în perioada post-criză economică în zonele rurale. Studiu de caz: județul Argeș, România

Rezumat: Dezvoltarea educației în perioada post-criză economică în zonele rurale. Studiu de caz: județul Argeș, România. Educația, atât în lume cât și în România, reprezintă pilonul de bază al oricărei societăți. În acest articol se evidențiază modul de evoluție al sistemului educativ în zonele rurale din cadrul județului Argeș în perioada de criză și post criză financiară. Studiul s-a bazat pe date de evidență statistică, dar și din datele Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Analiza se aplică la nivelul a 95 de unități rurale de la nivelul județului Argeș. Pe lângă variabilele educaționale, s-au luat în considerare și indicatori sociali și economici pentru a oferi o mai mare veridicitate anlizei. În demersul metodologic articolul recurge la analiza în componente principale și clasificării ierarhice ascendentă fiind analizată la nivelul anului 2010 și 2016. În cadrul rezultatelor obținute se remarcă tipologia specifică educației din comunele din proximitatea municipiului Pitești cu o dezvoltatare ridicată, urmată de categoria comunelor cu o populație foarte îmbătrânită de unde a migrat majoritatea forței de muncă tinere. O altă categorie este reprezentată de comunele în care predomină sectorul primar, iar o ultimă categorie este cea a comunelor cu populație etnică dezavantajată.