fg
Volum VIII |

Vulnerabilitatea la hazarde naturale în România

Rezumat: Evaluarea vulnerabilităţii integrează analiza condiţiilor şi caracteristicilor existente într-un sistem expus la un anumit tip de hazard natural. În modelul folosit în acest articol, vulnerabilitatea a fost evaluată la nivel de unitate administrativă (judeţ), ca rezultat al interacţiunii dintre hazard şi componentele sistemului expuse. Evaluarea expunerii s-a realizat prin măsurarea valorii totale a bunurilor, resurselor şi populaţiei expuse hazardelor naturale. Au fost selectaţi 39 indicatori, incluşi în 4 grupe majore, în funcţie de factorii principali (fizici, sociali, de mediu şi economici) ce măresc susceptibilitatea comunităţilor la hazarde naturale şi de elementele expuse acestor evenimente. Fiecare indicator a fost clasificat pe o scară de la 1 la 5 (1-foarte scăzut, 5-foarte mare). Suma indicatorilor a fost la rândul său reclasificată după acelaşi model, până la determinarea, în final, a expunerii totale. Hazardul natural a fost evaluat după acelaşi principiu, luându-se în discuţie suprafaţa cu potenţial de producere a cutremurelor de pământ, inundaţiilor şi alunecărilor de teren. Prin suprapunerea rezultatelor a fost determinată vulnerabilitatea totală. Analiza vulnerabilităţii oferă posibilitatea identificării regiunilor care au nevoie de alocarea resurselor financiare în vederea diminuării impactului negativ al hazardelor naturale. De asemenea, studiile de vulnerabilitate se pot adăuga celor ce vizează analiza hazardelor naturale, putând astfel constitui baza în evaluarea corectă a riscului asociat hazardelor naturale.