fg
Volum XIV |

Evaluarea precipitaţiilor extreme. Studiu de caz: regiunile de coastă nord-estice şi vestice ale Indiei

Rezumat: Ca urmare a schimbărilor climatice, frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme a crescut. Lucrarea de față își propune să analizeze tendințele în evoluția cantității de precipitații torențiale și a cantității de precipitații căzute în 24 ore în Regiunea Nord-Est și Regiunea costieră din vestul Indiei, în perioada 1901-2009. Analiza statistică standard indică faptul că la majoritatea stațiilor meteorologice din cele două regiuni există o tendință de creștere a cantității de precipitații anuale și musonice. Mai mult, tendințele de creștere au fost investigate, fiind identificate condițiile sinoptice. Studiul de față indică faptul că sistemele sinoptice, respectiv musonul, circulația ciclonică, ariile depresionare, contribuie la creșterea cantității de precipitații torențiale în Regiunea costieră din vest.