fg
Volum XII |

Depozite de deșeuri – probleme teritoriale ale orașelor din Regiunea Nord-Est, Romania

Rezumat: Depozitarea predomină în opțiunile de management al deșeurilor în România asemeni altor state noi membre, fiind contrar conceptului de ierarhie a deșeurilor promovat în ultimi anii de CE. Eliminarea deșeurilor se realizează de obicei în depozite neconforme, iar Guvernul a stabilit un calendar de închidere a acestor amplasamente. Această lucrare iși propune să analizeze tranziția de la un sistem tradițional de management al deșeurilor către un sistem integrat la nivel național, regional și local. Evaluarea amplasamentelor acestor depozite bazată pe analiza buferelor (utilizând tehnici SIG) este realizată in funcție de proximitatea a cinci factori critici, cum ar fi: zona rezidețială, unitățile industriale și comerciale, terenuri agricole, râuri și lacuri, păduri și arii protejate, toți acești factori fiind sensibili la poluare. Astfel, majoritatea acestor amplasamente sunt rele sau necorespunzatoare față de imprejurimi și numai câteva au o amplasare acceptabilă in zona de studiu! Prin urmare, metoda propusă poate deveni un instrument necesar în studiile EIM ale acestor amenințări de mediu la scară regională.

Volum XII |

Analiza spațială a volumelor depozitelor de deșeuri din teritoriul rural. Studiu de caz: Județul Neamț, România

Rezumat: Depozitele de deșeuri neamenajate au reprezentat  principala opțiune a comunităților locale privind gestionarea deșeurilor menajere, această practică  fiind interzisă  după data de 16 iulie 2009. Lucrarea examinează corelația dintre volumele acestor depozite, densitatea populației și condițiile geografice locale în contextul în care în majoritatea unităților administrativ-teritoriale rurale din județ nu existau facilități pentru colectarea deșeurilor. Distribuția geografică a volumelor acestor amplasamente reflectă disparități majore  între spații ale județului și subliniază perimetrele expuse poluării. Totodată, analiza comparativă între anii 2004 (pre-aderare) și 2009 (post-aderare) reflectă o gestionare neconformă a deșeurilor din acest interval de timp, favorizând eliminarea necontrolată a deșeurilor. Lucrarea analizează problemele gestionării deșeurilor menajere din teritoriul rural și implicațiile asupra stării mediului la scară locală. Astfel de abordări sunt necesare pentru o analiză adecvată a implementării politicilor de mediu ale UE la nivel regional și local.