fg
Volum XIV |

Modificările în modul de utilizare a terenurilor într-o zonă suburbanizată: Studiu de caz al municipiului București

Rezumat: Pentru teritoriile din jurul Bucureștiului au fost realizate în trecut numeroase studii geografice, sociologice și economice, care pun un accent special pe modificările în modul de utilizare a terenurilor. Articolul nostru se axează pe dinamica distribuției spațiale a categoriilor de utilizare a terenurilor în perioada post-socialistă la nivelul unităților administrativ-teritoriale de primul nivel (orașe și comune). Limitele zonei de studiu au fost definite din perspectiva conceptului de franjă rural-urbană. Am aplicat metodele statisticii multi-criteriale și clasificarea ierarhică ascendentă pentru identificarea schimbărilor în distribuția resurselor de terenuri. Rezultatele obținute confirmă realizările studiilor anterioare despre dezvoltarea inegală a periferiei externe a Bucureștiului și furnizează mai multe detalii despre configurația utilizării terenurilor în continuă schimbare. Astfel, am identificat și confirmat opoziția dintre nord și sud, configurații diferite ale modului de utilizare a terenurilor dintre periferia internă și externă a zonei de studiu. Credem că reducerea acestor diferențe printr-o politică de dezvoltare economică echilibrată ar genera oportunități de dezvoltare atât pentru capitală, cât și pentru zona sa suburbană. Pentru obținerea unor rezultate mai bune, fiecare dintre clusterele rezultate în urma analizei necesită ajustarea unei politici generale de dezvoltare economică la nevoile specifice.