fg
Volum XIV |

Presiunea umană asupra calităţii mediului prin modul de utilizare a terenurilor în partea nordică a Podișului Someșean – Romania

Rezumat: De-a lungul timpului, spaţiul rural analizat s-a confruntat cu o serie de modificări de natură economică, demografică, dar mai ales ecologică impuse de dezvoltarea societăţii, modificări care în cea mai mare parte au avut efecte negative asupra mediului. Activităţile antropice asupra mediului au provocat schimbări topografice, unele positive, altele însă negative, practicile economice din acest spaţiu rural necunoscând o diversificare accentuată, bazându-se doar pe valorificarea resurselor locale, în special agricole şi forestiere, aspect ce a cauzat o accelerare a impactului antropic asupra peisajului şi componentelor sale.
Inventarierea situaţiei actuale a calităţii mediului şi a modificărilor apărute ar trebui să deţină un rol foarte important pentru comunitatea rurală, în vederea identificării unor măsuri de protecţie a ecosistemelor în scopul asigurării procesului de dezvoltare durabilă. Studiul de față își propune spre analiză situaţia actuală a principalelor activități antropice din zona nordică a Podișului Someșean, pentru a evidenția impactul presiunii umane asupra calităţii mediului.

Volum XI |

Turismul rural ca opțiune strategică pentru dezvoltarea social – economică a zonei rurale din România

Rezumat: Turismul rural este considerat o strategie care poate contribui la scăderea mobilității populației, crearea de oportunități de angajare, precum și la dezvoltarea social-economică a zonei rurale. Turismul rural și agroturismul poate satisface nevoia de spațiu deschis prin activități recreative, răspunzând interesului crescut al populației urbane pentru patrimoniul natural și cultura rurală. Turismul rural marchează stimularea creșterii economice, viabilitatea zonelor subdezvoltate, îmbunătățirea standardelor de viață ale populației locale. Dacă turismul rural îndeplinește toate aceste funcții, acesta are nevoie de o dezvoltare prin care durabilitatea resurselor să fie asigurată în timpul expansiunii sale. Dezvoltarea turismului durabil în zona rurală necesită abilitatea de a dezvolta resursele turistice, creând legături între diferite sectoare de activitate într-un anumit mod astfel încât valoarea spațiul să fie păstrată.