fg
Volum XII |

Analiza factorială a disparităților teritoriale din partea sudică a graniței româno-maghiare

Rezumat: În perioada socialistă de-a lungul frontierei ungaro-române s-a instalat un clivaj economic evident ce a despărţit o regiune relativ mai dezvoltată pe partea ungară de una mai înapoiată pe partea română. Utilizând o metodologie cvantitativă am încercat săidentificăm disparităţi socio-economice din perioada contemporană pe o scară spaţială inferioară – şi anume la nivel comunal – pentru a scoate în evidenţă un statut presupus de înapoiere a fâşiei de frontieră. Conform ipotezei noastre, acestă fâşie are un statut dezavantajat în urma poziţiei periferice. Analiza factorială a confirmat această ipoteză pe partea ungară a fâşiei transfrontaliere, în timp ce pe partea română nu s-a adeverit datorită prezenţei rețelei de aşezări urbane însemnate şi a infrastructurii lineare de mare importanţă. În consecinţă, studiul subliniează şi demonstrează din nou validitatea concluziilor anterioare ale studiilor transfrontaliere, conform cărora poziţionarea lor periferică în cele mai multe cazuri le dezavantajează sub forme multiple.