fg
Volum XI |

Expansiunea şi evoluţia peisajului industrial în cadrul sectorului 4 al municipiului Bucureşti

Rezumat: Municipiul Bucureşti, sub impactul noilor politici de după 1990, înregistrează o tranziţie de la o economie de piaţă centralizată la una descentralizată, cu implicaţii numeroase la nivelul tuturor componentelor de mediu. Ca urmare a acestor transformări economice şi politice, peisajul urban, şi în special cel industrial, a înregistrat un evident recul structural şi funcţional. Analiza întreprinsă de noi are drept scop evaluarea dinamicii spaţio-temporale a peisajului industrial din cadrul sectorului 4 al municipiului Bucureşti, pornind de la hărţile istorice disponibile pentru perioada 1900-2010. Cercetările întreprinse cu ajutorul metodelor şi tehnicilor G.I.S. la care se adaugă completarea fişelor de observaţie, reflectă la nivelul anilor 1900-2010 existenţa a trei perioade distincte: 1900-1945, cu un peisaj industrial incipient, 1945-1989, cu un peisaj industrial de tip platformă (Progresu, Berceni, IMGB etc.), şi 1989 – prezent. După 1989, destructurarea unor întreprinderi şi în mod deosebit a platformelor industriale a condus la fragmentarea până la dispariţie a peisajului industrial. Remanenţa problemelor de mediu, amplificarea lor în raport cu schimbarea funcţiilor unor cartiere şi extinderea necontrolată a rezidenţialului, sunt doar câteva aspecte care ar trebui să se constituie în priorităţi ale programelor de dezvoltare urbană la nivelul sectorului 4 al municipiului Bucureşti.

Volum X |

Peisajul industrial – un peisaj în transformare în perimetrul municipiului Bucureşti

Rezumat: În perimetrul municipiului Bucureşti, capitala unui fost stat socialist arată schimbări profunde în structura peisajului, ca urmare a tranziţiei economice şi consecinţele reconversiei unor spaţii determinate din interiorul oraşului (mai mult comerţ, mai puţină industrie, de exemplu). Cunoştinţele privind dinamica peisajului industrial şi modul în care procesul de reconversie are loc, sunt totuşi limitate. Scopul acestui articol este de a defini peisajul industrial, tendinţele actuale şi evoluţia acestui tip de peisaj în cadrul ţesutul urban şi în contextul actual, al schimbărilor radicale şi accelerate. De asemenea, în cadrul acestei lucrări sunt evidenţiate modele de reconversie a peisajului post-industrial. Metodologia utilizată se bazează pe o fişă de evaluare a peisajului industrial, care a fost aplicată în cazul mai multor unităţi industriale din București. Rezultatele obţinute au arătat că peisajul industrial se află într-un proces accelerat de transformare, multe dintre unităţi fiind convertite în supermarketuri, mall-uri sau clădiri de birouri, şi de cele mai multe ori investitorii optează pentru demolarea integrală a artefactelor industriale, în loc să le reutilizeze. Aceste modificări afectează ţesutul urban şi comunităţile, şi nu întotdeauna constituie exemple optime.