fg
Volum XV |

Clasificarea, tipologia şi distribuţia rocilor de solificare din România

Rezumat: Prezenta lucrare caută să aducă o contribuție la cunoașterea tipurilor de roci parentale ale solurilor ce se găsesc pe teritoriul României, precum și a ponderii acestora.
În decursul evoluției sale geologico-geografice, pe teritoriul României s-au format un număr foarte variat de formațiuni geologice (petrografice), de la roci cristaline la luturi, nisipuri, depozite fluviale sau organice. Pentru că tipurile de roci sunt numeroase, iar distribuția lor teritorială se schimbă pe spații restrânse, lucrarea îşi propune gruparea lor după modul de asociere, după geneză, precum și după contribuția la formarea solurilor.
Lucrarea introduce o nouă hartă a rocilor de solificare din România, scara 1:1.000.000, care are ca scop nu numai clasificarea lor teoretică, dar deasemenea şi determinarea suprafeţeor ocupate de către fiecare categorie, şi distribuţia acestora pe unităţile de relief majore ale ţării. În plus faţă de noua hartă, Pe lângă noua hartă, rezultată în urma prelucrării şi actualizării diverselor materiale cartografice folosind tehnici SIG, sunt oferite informaţii cu privire la tipurile de soluri formate pe fiecare categorie de roci parentale.