fg
Volum IX |

Indicele poluării chimice a aerului din interior în habitatul din Bruxelles

Rezumat: S-a dezvoltat un indice al poluării chimice interioare pe baza a peste 1,200 de analize efectuate în locuinţe de Unitatea Regională pentru Intervenţia în caz de poluare în interior (CRIPI prescurtarea din franceză) din Bruxelles – capitala regiunii. Acest instrument poate oferi asistenţă în diagnosticarea medicală. Acesta oferă o evaluare rapidă a nivelului de contaminare a unei locuinţe cu compuşi organici volatili. De asemenea, acesta este util şi în cazurile în care unul dintre cei mai frecvenţi compuşi găsiţi indică o concentraţie relativ mare. Indicele a fost dezvoltat pentru benzen, toluen, pinen, tricloretilenă şi formaldehidă. Acesta permite înfruntarea cu lipsa de standarde de referinţă din Belgia.