fg
Volum XIX |

Evaluarea eroziunii solului prin modelul RUSLE folosind metode de teledecție și SIG – Studiu de caz: bazinul superior al râului Ziz din sud-estul Marocului

Rezumat: Accelerată de activitățile umane inadecvate, eroziunea apei poate provoca multe probleme de mediu și socio-economice, atât în perimetrul propriu-zis, cât și în afara acestuia: pierderea biodiversității, productivitatea redusă a terenurilor agricole, colmatarea barajelor, riscul crescut de inundații. Cuantificarea eroziunii solului este esențială în gestionarea și conservarea resurselor de apă și sol. Modelarea eroziunii solului poate oferi o mulțime de informații pentru a estima pierderile de sol și volumul de sedimente pe scară largă. În acest studiu, ecuația revizuită universală a pierderilor de sol (RUSLE) integrată în GIS a fost utilizată pentru a cuantifica pierderile de sol din marele bazin superior din Ziz (4435 km2) din sud-estul Marocului. Parametrii RUSLE au fost estimați pe baza datelor din imaginile din satelit, DEM-SRTM și studiile naționale ale bazinului hidrografic. Rezultatele arată că media anuală a eroziunii potențiale a solului este de 489,5 t. ha-1. yr-1 și volumul specific de sedimente este de 36,4 t. ha-1. yr-1. Principalele surse de sedimente se află în arealele din amonte și unele zone de depunere sunt situate înainte de zona de confluență. Aceste pierderi de sol contribuie la colmatarea anuală a barajului Hassan Eddakhil cu o rată de 3,5%. Aplicarea analizei principalelor componente la factorii de eroziune a solului arată o influență importantă a factorului de erodabilitate a solului (K), urmat de factorul topografic (LS), apoi de factorul de gestionare a culturilor (C). Aceste rezultate de modelare vor furniza date pentru Marele Atlas de sud-est marocan, importante pentru conturarea viitoarele proiecte de combatere a eroziunii a solului și pot fi un instrument util pentru propunerea strategiilor de conservare a solului.