fg
Volum VIII |

Relieful Platoului Shumen în GIS

Rezumat: Acest articol tratează modelarea digitală a reliefului din Platoul Shumen. Există numeroase metode de modelare digitală a reliefului şi cele mai bune sunt acelea care lucrează în mediul GIS. Modelele spatiale de date TIN şi GRID sunt cele mai folosite. Aceste modele pot fi folosite pentru efectuarea analizei spaţiale şi pentru producerea de copii şi hărţi digitale.Un model geografic de date este o reprezentare a lumii reale.