fg
Volum XV |

Evaluarea hărților de hazard la viituri rapide utilizând diferite valori prag si metode bazate pe indici

Rezumat: Aceasta lucrare prezintă o abordare integrată în vederea pregătiri hărților de hazard pentru viituri rapide utilizând diferite valori prag și metode bazate pe anumiți indici. Metodele sunt bazate pe influența principalilor factori fizico-geografici asupra proceselor ploaie-scurgere. Abordarea utilizează valorile prag ROFFG pentru scurgere stabilite pentru bazinele mici configurate in cadrul sistemului ROFFG, împreună cu un coeficient de scurgere robust, estimate pentru scenarii de precipitații selectate. Calcularea Potențialului de Viituri Rapide implică derivarea unui indice adimensional bazat pe câțiva factori geografici determinați în GIS (format raster – celula de 30m) care influențează scurgerea de suprafață. Indicele și analiza general a scurgerii în sub-bazine reprezentative monitorizate (suprafața < 200 km2) sunt folosite pentru validarea generală a rezultatelor obținute prin metoda valorilor prag din ROFFG. Rezultatele metodei ROFFG evidențiază existența unui hazard ridicat cauzat de viituri rapide in 2401 bazine, care acoperă aproximativ 61754 km2 (25% din totalul suprafeței României). Metoda FFPI evidențiază valorile mari și foarte mari ale FFPI in 2805 bazine mici ce acoperă o suprafata de aproximativ 80000 km2 (aproximativ 33% din suprafața totală a României). Ambele metode indica faptul ca cele mai expuse areale la hazardul reprezentat de viituri rapide sunt localizate in zonele de deal si de munte.