fg
Volum XI |

Perioadele de excedent pluviometric din bazinul hidrografic al Timişului (1965-2009)

Rezumat: Acest studiu se bazează pe prelucrarea statistică a valorilor, referitoare la cantităţile medii lunare şi anuale de precipitaţii, din perioada 1965-2009, de la 6 staţii meteorologice, dintre care 5 sunt situate în cuprinsul bazinului hidrografic al râului Timiş, iar o staţie în imediata apropiere a acestuia. Formula de calcul folosită pentru identificarea perioadelor pluviometrice excedentare, din întreaga perioadă şi pentru toate staţiile meteorologice analizate, a fost cea a Anomaliei Standardizată de Precipitaţii – ASP. În funcţie de valorile ASP şi de distribuţia acestora de-a lungul perioadei analizate, dar şi în cadrul bazinului, se poate stabili gradul de vulnerabilitate pe care îl are bazinul hidrografic al râului Timiş la riscul climatic, indus de excedentul de precipitaţii, şi în consecinţă la riscul indus de fenomenele hidrologice extreme, cum sunt inundaţiile, care în cadrul bazinului, sunt în special de origine pluvială.