fg
Volum XI |

Identitatea culturală și dezvoltarea unei destinații turistice. Studiu de caz: Țara Bârsei (România)

Rezumat: În condițiile unei competiții acerbe pentru atragerea turiștilor, destinațiile turistice și nu operatorii individuali au devenit principalii actori pe piața turistică. Schimbarea de roluri pe piața turistică a avut loc pe măsură ce turismul s-a transformat dintr-o simplă activitate de relaxare într-o adevărată misiune de cunoaștere și descoperire, ca urmare a complexității crescânde a cerințelor și nevoilor turiștilor.
Cultura face astăzi, mai mult ca niciodată, obiectul acestei misiuni de cunoaștere, pe care Auliana Poon a denumit-o “noul turism”. Cultura unei zone, exprimată prin identitatea culturală a locuitorilor, poate constitui o atracție turistică de sine stătătoare, contribuind la consolidarea avantajului competitiv al destinațiilor turistice.
Lucrarea de față își propune să demonstreze importanța majoră a identității culturale în promovarea și dezvoltarea diferitelor destinații, arătând că, atunci când shimbările economice, sociale și demografie duc la o diluare a identității cultural, avantajul competitive pe care cultura și patrimonial cultural al unei destinații turistice îl oferă este erodat.