fg
Volum X |

Tipuri şi surse de poluare a pânzei freatice în localitatea Sânmihaiu German (judeţul Timiş) – analiză preliminară

Rezumat: Apa potabilă din satul Sânmihaiu German, situat la cca. 15 km SV de oraşul Timişoara, este poluată. Pânzele de apă freatică sunt contaminate cu sulfaţi, nitriţi şi amoniu de către micile ferme din localitate. Lor li se adaugă deversările libere de ape termale uzate ale ştrandului din localitate. Studiul s-a bazat pe 22 de eşantioane de apă, însoţite de chestionare. Analiza chimică s-a făcut în laborator. Metodele de cartografie digitală au pus în evidenţă disparităţile spaţiale în ceea ce priveşte poluarea fiecărei pânze freatice în parte. Concentraţia de amoniu şi nitriţi din ultima perioadă este mai mică decât acum cca două decenii, când agricultura intensivă la nivel de CAP se baza pe utilizarea îngrăşămintelor chimice. Poluarea continuă însă din surse nemonitorizate.

Volum IX |

Subsidența cauzată de autoaprinderea haldelor de steril din orașul Anina (România). Studiu preliminar

Rezumat: Arderea subterană necontrolată a cărbunilor, de multe ori rezultat al procesului de autoaprindere, reprezintă un fenomen de risc de dimensiuni locale, dar cu distribuţie la scară globală. Un efect important al acestui tip de arderi este subsidenta terenului. Porozitatea şi dimensiunea particulelor de cărbune din depozit, apa şi oxigenul joacă rolul principal. Haldele de steril din Anina prezintă o situaţie atipică de autoaprindere a cărbunelui mărunt înglobat în structura lor. Cărbunele mărunt apare în haldele distribuite pe toată suprafaţa urbană actuală, acoperite fiind de activităţile umane şi clădiri, astfel încât riscul uman înbracă mai multe forme de manifestare.