fg
Volum XIV |

Evoluția ratei alfabetizării în India și factorii determinanți: o perspectivă geografică

Rezumat: Studiul de față se bazează pe patru puncte. Primul punct prezintă tendințele regionale și modelele ratei de alfabetizare pe decenii din 1951. Cel de-al doilea punct analizează tendințele ratei de alfabetizare pe state și teritorii din zona de studiu în perioada 1951-2011. Cel de- al treilea prezintă modelul de distribuție și diferențele de alfabetizare pe genuri masculin-feminin în 2011, în timp ce al patrulea punct explică factorii care influențează nivelul de alfabetizare în zona de studiu. Studiul arată că alfabetizarea totală în India a crescut de la 18.33% la 73.00 % din 1951 până în 2011. Toate statele au avut o creștere pozitivă a ratei de alfabetizare, în special Kerala (93.91%) și Mizoram (91.58%) având de altfel și cea mai mare creștere. Alfabetizarea masculină (96,1%) și cea feminină (92,1%) a avut cele mai mari valori în Kerala (96.1%). Studiul de față concluzionează că ratele brute de școlarizare cele mai mici și ratele abandonului școlar cele mai mari sunt determinanți principali ai alfabetizării în zona de studiu. Studiul se bazează pe tehnici statistice adecvate de analiză a datelor. În cele din urmă, s-au făcut unele sugestii pentru a spori nivelul ratei de alfabetizare, care pot determina o transformare socio-culturală pozitivă.