fg
Volum XV |

Derivarea indicilor ecologici pentru evaluarea sănătății peisajului și deranjarea habitatelor în bazinul inferior al râului Barpani, Assam (India)

Rezumat: Sănătatea peisajului este un element extrem de important pentru managementul corespunzător al resurselor și pentru restaurarea habitatelor naturale dintr-un bazin hidrografic. Cu ajutorul datelor satelitare oferite de Landsat Thematic MApper din 1987 și 2011, a fost determinat indicele sănătății peisajului. Pentru evaluarea sănătății peisajului și a gradului de deranjare a habitatelor naturale din bazinul inferior al râului Barpani din India, am realizat o analiză integrată a indicelui standardizat al precipitațiilor, indicelui normalizat de diferențiere a umiditaății, indicelui normalizat de diferențiere a terenurilor neproductive, indicelui normalizat de diferențiere a vegetației, intervenția antropică, înălțimea, panta, modul de utilizare a terenurilor. Starea de sănătate a peisajului a fost împărțită în cinci categorii, i.e. foarte bună, bună, moderată, proastă și foarte proastă.
Variațiile spațiale și temporare ale sănătății peisajului indică faptul că arealul cu o sănătate foarte bună a peisajului s-a restrâns de la 45%, cât ocupa în 1987, la doar 1%, ceea ce implică o scădere cu 97,26%. Celelalte patru categorii au înregistrat o creștere a suprafețelor. Degradarea habitatului forestier și a zonelor umede s-a accentuat ca urmare a agriculturii itinerante, defrișărilor și luării în cultură a zonelor umede. Utilizarea teledetecției pentru evaluarea sănătății peisajului și deranjării habitatelor poate fi foarte eficientă pentru prioritizarea corespunzătoare a reconstrucției ecologice a spațiului la diferite scări.

Volum XIV |

Evaluarea extensiunii inundaţiilor şi a vulnerabilităţii peisajului la inundaţii folosind tehnologie geospaţială: studiul districtului Malda din Bengalul de Vest, India

Rezumat: Evaluarea zonării riscului la inundaţii şi a vulnerabilităţii peisagistice la inundaţii sunt aspecte fundamentale în managementul riscului la inundaţii. Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) şi ASTER DEM data au fost utilizate pentru a estima vulnerabilitatea peisajului la inundaţii şi evaluarea riscului la inundaţii în districtul Malda din statul Bengalul de Vest, India. Harta inundaţiilor a fost obţinută pe baza pixelilor water şi non-water de pe imagini satelitare (înainte şi în timpul fenomenului). Harta riscului la inundaţii a fost realizată utilizând intervalul egal de separaţie bazat pe elevaţie şi zone inundate. Harta inundaţiilor a fost suprapusă peste hărţile de utilizare/acoperire a terenurilor ante-muson pentru a obţine vulnerabilitatea peisajului la inundaţii. Rezultatele au demonstrat că 19% din suprafaţa districtului a fost inundată în timpul inundaţiilor din 2014 şi că suprafeţele agricole au fost cele mai afectate (62% din totalul suprafeţelor calamitate), urmate de albiile râurilor (21%), zone construite (7%) şi zone cu vegetaţie (5%). Harta riscului la inundaţii a districtului arată că insulele temporare, bancurile de nisip de-a lungul râului Gange se află în lunca inundabilă joasă şi sunt considerate a fi expuse unui risc crescut. Luncile joase aparţând reţelei hidrografice situate în sud, nord-vest şi între acestea sunt expuse unui risc mediu la inundaţii. Zonele neinundabile au fost identificate în ţinuturile mai înalte din partea de est a districtului. Harta vulnerabilităţii peisajului arată că blocurile situate de-a lungul râului Gange, mai precis Kaliachak I, Kaliachak II, Kaliachak III, Manikchak, Ratua I sunt foarte expuse la inundaţii. Studiul sugerează că sunt necesare eforturi pentru îndepărtarea sedimentelor astfel încât adâncimea râului să crească. Contraforturi şi bancuri de nisip ar trebui folosite pentru a preveni pierderile de terenuri agricole, proprietăţi şi vieţi omeneşti.