fg
Volum XIV |

Utilizarea metricilor peisajului în descrierea configuraţiei formelor de relief repetitive. Studiu de caz asupra câmpurilor de dune

Rezumat: Clasificarea și cartografierea formelor de relief contituie una dintre cele mai active ramuri din domeniul geomorfometriei. Cu toate acestea, există un număr redus de abordări ce vizează clasificarea formelor repetitive de relief (MacMillan et al., 2004). Dificultatea integrării informațiilor contextuale în procesul de clasificare a formelor repetitive de relief constituie principalul impediment în dezvoltarea unui algoritm de clasificare care să prezinte rezultate cu un grad de acuratețe ridicat (Evans, 2012). Astfel, motivația acestui studiu este puternic corelată cu importanța analizei de context în clasificarea automată a formelor repetitive de relief. Metricile peisajului însumează o serie de indicatori specifici ecologiei peisajului ce vizează evaluarea structurii spațiale a unui ansamblu peisagistic. Luând în considerare faptul că evaluarea atributelor topologice și contextuale nu este posibilă pe baza variabilelor morfometrice locale, statistice sau regionale, scopul acestui proiect este de a evalua aplicabilitatea metricilor peisajului în descrierea configurației spațiale a formelor de relief repetitive.
Cuantificarea metricilor peisajului a impus segmentarea și clasificarea următoarelor variabile morfometrice: altitudinea, altitudinea relativă și curbura în profil. Utilizând algoritmul de clasificare neasistată, Iso Cluster Unsupervised Classification, din programul ArcGIS10®, au fost stabilite 24 de clase, acestea având ca fundament o serie de limitări impuse de conceptul metricilor peisajului și de analizele statistice ulterioare. Analizele au vizat evaluarea transferabilității indicatorilor la nivelul altor areale similare. Metodologia dezvolată a avut la bază utilizarea modelelor digitale de elevație de tip ASTER GDEM. Lucrarea prezintă astfel primele demersuri în ceea ce privește aplicabilitatea metricilor peisajului în descrierea configurației spațiale a formelor de relief.