fg
Volum XVI |

Delimitarea franjei rurbane: orașul Aligarh ca studiu de caz

Rezumat: Orașele depind de împrejurimile lor pentru existența și creșterea lor. Având populație în creștere rapidă, orașele au nevoie de o cantitate imensă de produse agricole pentru susținere. Depind, în mare măsură, de mediul rural pentru aprovizionarea cu legume, lapte, cereale, fructe și forță de muncă. Aceste mărfuri nu sunt aduse numai din imediata vecinătate, dar și de la sute de mile depărtare. Astfel, orașul acoperă o zonă vastă de împrejurimi pentru a-și obține produsele agricole. Frecvența și intensitatea serviciilor depind de legăturile în ceea ce privește distanța dintre un oraș și mediul său rural și natura transportului și comunicării disponibile. Caracteristicile și dezvoltarea socio-economică a unei franje diferă de cele ale alteia. Populația realizează deplasări zilnice pentru a-și desfășura activitățile profesionale traversând orașele de la periferie spre centru, acolo unde se află, în general, birourile și instituțiile în care lucrează. De asemenea, locuitorii satelor călătoresc zilnic către centrele urbane învecinate pentru a-și satisface nevoile socio-economice. Astfel, orașele funcționează ca adevărate centre de gravitație pentru activitățile socio-economice, culturale și administrative care reprezintă cu adevărat împrejurimile rurale.

Orașul Aligarh îndeplinește o varietate de funcții. Acesta oferă o serie de servicii ruralului înconjurător, mai precis: servicii de sănătate, educaționale, bancare și de transport cu autobuzul și primește, în schimb, anumite servicii din zonele învecinate, în principal furnizarea de produse agricole și munca zilnică. Informațiile pe baza cărora a fost delimitată franja rururbană au fost colectate prin anchete și înregistrări întreprinse de colegii și școli, birouri de telefonie, puncte de asamblare a navetei, bănci, piețe rurale și puncte de colectare a laptelui. Cele cinci seturi de factori determinanți pentru delimitarea franjei rururbane din orașul Aligarh includ: caracteristici spațiale, servicii economice, structura ocupațională a populației, determinanți demografici și locativi. Se constată că extinderea orașului se desfășoară în principal spre nord și spre nord-est, mai ales în lungul șoselelor de centură și autostrăzilor naționale.

Volum XIV |

Evoluția ratei alfabetizării în India și factorii determinanți: o perspectivă geografică

Rezumat: Studiul de față se bazează pe patru puncte. Primul punct prezintă tendințele regionale și modelele ratei de alfabetizare pe decenii din 1951. Cel de-al doilea punct analizează tendințele ratei de alfabetizare pe state și teritorii din zona de studiu în perioada 1951-2011. Cel de- al treilea prezintă modelul de distribuție și diferențele de alfabetizare pe genuri masculin-feminin în 2011, în timp ce al patrulea punct explică factorii care influențează nivelul de alfabetizare în zona de studiu. Studiul arată că alfabetizarea totală în India a crescut de la 18.33% la 73.00 % din 1951 până în 2011. Toate statele au avut o creștere pozitivă a ratei de alfabetizare, în special Kerala (93.91%) și Mizoram (91.58%) având de altfel și cea mai mare creștere. Alfabetizarea masculină (96,1%) și cea feminină (92,1%) a avut cele mai mari valori în Kerala (96.1%). Studiul de față concluzionează că ratele brute de școlarizare cele mai mici și ratele abandonului școlar cele mai mari sunt determinanți principali ai alfabetizării în zona de studiu. Studiul se bazează pe tehnici statistice adecvate de analiză a datelor. În cele din urmă, s-au făcut unele sugestii pentru a spori nivelul ratei de alfabetizare, care pot determina o transformare socio-culturală pozitivă.