fg

Suplimente

Suplimente (2)

Volum XV

Supliment 2 12 2016 Articole Număr complet pp. 7-103

Volum XI

Autori (632)

Cuvinte-cheie (1000)

C

calcar oolitic

calcul energetic

cale de navigație

Călimani Mountains

calitatea aerului

calitatea aerului interior

calitatea apei

calitatea apelor subterane

calitatea locuirii

calitatea mediului

calitatea solului

Câmpia Dăbuleni

Câmpia de Vest

Câmpia Olteniei

Câmpia Timişului

câmpii de subsidenţă

câmpuri de dune

caniculă

Capitala Europeană a Culturii

carbon elementar (funingine)

Carieră de calcar

Carpații Meridionali

carst

carst

cartare

cartarea activităţilor

cartiere topofobe şi topofile

cartografie

cartografie istorică

castan

cazare la fermă

centre primare de sănătate

centru regional

centrul istoric al Bucureștiului

cerb lopătar

certificare

chances of living in shelter

Change Vector Analysis (CVA)

chestionar

chestionar pentru evaluarea satisfacției vizitatorilor

cicluri de sedimentare

cicluri îngheț-dezgheț

cimitire

circulaţie turistică

circuri glaciare

city of Sopot

clasificare fuzzy orientată-obiect

clasificare pe bază de obiecte

clasificarea Gaussen-Bagnouls

clasificarea semi-automată a formelor de relief

Cloud computing

clustere de criterii

coastă

cod roşu

codificare

coeficient de corelaţie

coeficienţi de ruralitate

coeziune teritorială

colonizare

competenţe

competiţie urbană

competitivitate

comportament demografic

comportament electoral

comunicare în turism

comunitate rurală

concentraţia particulelor

condiţii de împrimăvărare

condiţii de referinţă

condiții geografice

condiții locale

condiţii morfohidrodinamice

condiții naturale

confort

consecințe geopolitice

conservare ex situ

conservare in situ

conservation

context

conversia terenurilor agricole

Convolvulus persicus L.

cooperare transfrontalieră

corelații

coridor riveran

coridorul Prutului

Coridorul X

corp de apă

COV

COVID-19

Craiova

creativity

creep

creştere urbană

creșterea animalelor

Cricovul Dulce

criteriu pentru împrimăvărare

criteriul Hellmann

crop production

culoare de avalanșă

cultural diversity

culture

culturi

culturi organice

curs inferior

curs meandrat

custură

D

date de înaltă rezoluţie

date primare

Dealul Repedea

debit de apă

debit maxim

debit maxim

debit minim

debite

debite lunare

debite medii zilnice

decision support systems

declin demografic

declin demografic

deficit de precipitaţii

deficitul de apă climatic (DEF)

defrişare

degradarea solului

degradarea terenurilor

delineation

DEM

demografie

densitatea fragmentării

densitatea pistelor de schi

deplasarea malurilor

deportare

depozite de cărbune

depozite de deșeuri

depozite de deșeuri

depozite de versant

depth

deranjarea habitatelor

deşertificare

despădurire

destinaţie

destinație turistică

dezindustrializare

dezvoltare

dezvoltare durabilă

dezvoltare economică

dezvoltare locală

dezvoltare regională

dezvoltare rurală

dezvoltare social-economică

dezvoltare socio-economică

dezvoltare spaţială

dezvoltare turistică

dezvoltare urbană

dezvoltare urbană durabil

dezvoltarea urbană necontrolată

diferențe de alfabetizare

diferenţieri peisagistice

digul râului Letea

dinamică

dinamică forestieră

dinamica formelor de relief

dinamică teritorial-urbană

dioxid de carbon

direcţia vântului

Directiva Cadru Apă

disconfort

disparitate în procesul de alfabetizare

disparităţi teritoriale

dispersie teritorială

distribuția Weibull

distribuţie geografică

distribuţie teritorială

Districtul Malda

districtul Varanasi

diversificare funcţională

diversitate biologică

dizabilitate

domenii de schi

domenii de schi

domeniu schiabil

duminica fără trafic

Dunărea

Dunărea inferioară

dune de țărm pontice

durabilitate

duration

DXF

P

pădure

paleomeandre

parametri geomorfometrici

parametri morfologici

parametri morfometrici

parametrii topografici

Parâng

Parcul Natural Munţii Maramureşului

Parcul Natural Porţile de Fier

parcul Şarlota

parcuri

particule aeropurtate

particule atmosferice în suspensie

pârtii de schi

păstorit

pășuni montane

patrimoniu

patrimoniu cultural

patrimoniul etnofolcloric

PDO (protejarea originii de fabricaţie)

Pécs

pedologie

peisaj

peisaj forestier

peisaj industrial

peisaj rural

peisaj subcarpatic

peisaj urban

percepție

percepţie locală

percepție urbană

perete de rocă

periferie

periferie poziţională

periferie socială

periferie urbană

periferii

perioadă de tranziţie incipientă

perioade secetoase

periurban

permafrost

permanenţe

persoană fără pământ

personal medical

perspectivă spațială

peștera Deliblatska

peşteri

petrografie

PGI (protejarea indicaţiei geografice)

pH

phosphorus

piaţa apei

piaţă publică

Piatra Neamț

Piemontul Bălăciţei

pierdere de teren

planificare urbană

planificarea spaţiului

plant communities

plante termofile

plante xerotermofile

platformă industrială

Platoul Shumensko

plot scale

pluviograph

PM10

PM2,5

Podișul Dobrogei

Podișul Getic

Poiana Mărului

politici europene

Polonia

poluanți

poluare

poluare din interior

poluarea aerului

poluarea apei

poluarea solului

Ponoare

populaţia germană

populație activă

populație de sex masculin/feminin

populaţie rurală

potenţial turistic

potențial turistic

potenţial turistic

potențial turistic natural

prăbuşirea regimului comunist

prag critic

precipitaţii

precipitații musonice

predarea geografiei

presiune antropică

presiune umană

pretabilitatea terenului

prezență la vot

primăvară rece

primăveri timpurii

probabilitate

proces de industrializare

procesarea cărnii şi a legumelor

procese de eroziune actuală

procese geomorfologice actuale

procese morfodinamice

procese vegetative

producţie de aluviuni în suspensie

productivitatea solului

produse ale culturii globale de consum

produse tradiţionale

profile de leoss

profile economice de mediu

progresii geometrice

proiect de infrastructură

proiectare forestieră

proiecte

provincia Voievodina (nordul Serbiei)

PT

PTS

S

salinizare

sănătate a cartierului

sănătatea peisajului

sănătatea umană

sârbi

saşi

sat românesc

schimbări actuale de mediu

schimbări climatice

schimbări demografice

schimbări funcționale

schimbări în sectorul turismului

schimbări în utilizarea terenurilor

schimbări structurale

scurgere medie specifică

scurgere minimă

Sebeş Basin

secetă

sector de drum

sectorul prahovean al Munţilor Bucegi

segmentare

segmente ale calităţii

seisme

Semenic

semnalizare turistică

Sentinel-2

separabilitate

Serbia

Serbia Centrală

Serbia de Est

Serbia Veche

servicii

servicii medicale

servicii publice

servicii spa

sfericitate

Sicilia

SIG

siguranța în turism

silvicultură

sindromul clădirilor bolnave

sistem de așezări

sistem informaţional geografic

sistem regional

sistem torenţial

sisteme de aşezări umane

sisteme sinoptice

sisteme urbane

sistemul MCNCM

sistemul urban românesc

situaţia de la graniţe

situl Ramsar Ibisha

small basins

small river

smart data

soil

soil classification

soil hydraulic properties

soil mapping

soil water repellency

soluri

soluri azonale

soluri îngropate

soluri zonale

șomaj

Someșean Plateau

sondaj on-line

sondaj vizual de preferință

spatial and temporal distribution

spaţii de locuit

spaţii rezidenţiale

spaţii verzi

spaţiu

spaţiu construit

spaţiu public

specie ameninţată

specii de interes comunitar

specii de plante invazive terestre (ITPS)

SPI

sprinkling experiments

SPSS

stadiu nutrițional

stare ecologică

starea conservării

starea mediului

staţie hidrometrică

statistică eoliană

stemflow

structură demografică

structura geologică

studiu de caz al fermierilor

Subcarpați

Subcarpaţi

Subcarpaţii de Curbură

suburbanizare

sudul Olteniei

suprafaţă arsă

suprafaţă forestieră

suprafaţă împădurită

suprafeţe de nivelare

surse de aluviuni

susceptibilitate

sustenabilitate

şvabi

SWAT

Szeged